Persoană
Codul proiectului:  20.80009.1606.13
Titlul proiectului:  Formarea și consolidarea coeziunii sociale în Republica Moldova în contextul apropierii de Uniunea Europeană
Conducătorul proiectului:  Dr. Mocanu Victor
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
8.5 / 14 / 5 8.75 / 14 / 5 8.75 / 17 / 5 7.75 / 15 / 5
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 2 1 1 4
Evenimente recunoscute de ANACEC 1 2 3
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 977.6 1057.3 1251.6 1321.3 4607.8
Finanțare Executată (mii lei 977.6 1057.3 1251.6 1321.3 4607.8
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 3
Total finanțare (mii lei) 977.6 1057.3 1251.6 1321.3 4607.8
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 15 1 3 4 4 2 2
2 din care femei 8 1 3 2 1 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 12 1 2 3 4 1 1
4 din care femei 7 3 2 1 1
5 Cumulanzi externi 3 1 1 1 1
6 din care femei 1 1
7 inclusiv cercetători 15 1 3 4 4 2 2
8 din care femei 8 1 3 2 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 2 2
10 din care femei 2 2
11 doctor în ştiinţe 8 1 3 3 1 1
12 din care femei 3 2 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 4 1 3
14 din care femei 3 1 2
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 3 2 1 1
16 din care femei 2 2
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1
18 din care femei 1 1
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 3 1 1
22 din care femei 2 1
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
7.75 unități / 15 persoane unice / 15 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Mocanu Victor
IBN
IdentificatorIdentificator
31-08-1961 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 titular 01-01-2022 31-12-2023 CCSPS ICJPS 20.80009.1606.13

2
2 Spătaru Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificator
01-03-1966 Doctor Habilitat conf.cerc.
conf.univ.
Cercetător științific principal - E6015 0.75 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCSPS ICJPS 20.80009.1606.13
1
6
3 Malcoci Ludmila
IBN
Identificator
19-04-1964 Doctor Habilitat conf.cerc.
conf.univ.
prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCSPS ICJPS 20.80009.1606.13

1
4 Mocanu Angela
IBN
Identificator
04-11-1972 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCSPS ICJPS 20.80009.1606.13

1
5 Gaşper Lucia
IBN
IdentificatorIdentificator
26-04-1973 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 titular 01-01-2021 31-12-2023 CCSPS ICJPS 20.80009.1606.13

2
6 Dumbrăveanu Andrei
IBN
IdentificatorIdentificator
24-01-1954 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 CCSPS ICJPS 20.80009.1606.13

4
7 Negură Petru
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
17-05-1974 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 01-10-2020 31-12-2023 CCSPS ICJPS 20.80009.1606.13

3
8 Rustanovici Ludmila
IBN
06-07-1957 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 titular 01-08-2021 31-12-2023 CCSPS ICJPS 20.80009.1606.13

1
9 Filipov Ina
IBN
IdentificatorIdentificator
06-05-1980 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 01-01-2022 31-12-2023 CCSPS ICJPS 20.80009.1606.13

3
10 Staver Angela
IBN
15-04-1976 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 01-01-2021 31-12-2023 CCSPS ICJPS 20.80009.1606.13

11 Potoroacă Mihail
IBN
IdentificatorIdentificator
01-08-1984 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCSPS ICJPS 20.80009.1606.13

4
12 Ciocan Ludmila 00-00-1978 Cercetător științific stagiar - E6026 0 fără remunerare 03-01-2022 31-12-2023 CCSPS ICJPS 20.80009.1606.13

13 Dimineț Eugeniu
IBN
14-02-1992 Cercetător științific stagiar - E6026 0 fără remunerare 03-01-2022 31-12-2023 CCSPS ICJPS 20.80009.1606.13

1
14 Mocanu Ion
IBN
Identificator
12-06-1985 Doctor Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2023 31-12-2023 CCSPS ICJPS 20.80009.1606.13

2
15 Reabcinschii Veaceslav
IBN
22-06-1963 Doctor Cercetător științific - E6022 0.5 titular 03-01-2022 31-12-2023 CCSPS ICJPS 20.80009.1606.13

1