Persoană
Codul proiectului:  20.80009.1606.11
Titlul proiectului:  Patrimoniul academic universitar din RSS Moldovenească: investigarea și valorificarea bunelor practici
Conducătorul proiectului:  Dr. Rotaru Liliana
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
8.75 / 11 / 4 4 / 10 / 4 4.75 / 10 / 3 4 / 9 / 3
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 2 1 1 4
Evenimente recunoscute de ANACEC 1 1 2
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 642.9 642.9 642.9 730.1 2658.8
Finanțare Executată (mii lei 642.9 641.9 625.7 720.9 2631.4
Cofinanțare (mii lei) 44.0 45.8 50.0 50.0 189.8
Menționat proiectul în publicație 4
Total finanțare (mii lei) 686.9 687.7 675.7 770.9 2821.2
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 9 1 4 1 1
2 din care femei 3 2
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 5 1 3
4 din care femei 3 2
5 Cumulanzi externi 6 3 1 1
6 din care femei 2 2
7 inclusiv cercetători 9 1 4 1 1
8 din care femei 3 2
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 2 1 1
10 din care femei 1
11 doctor în ştiinţe 6 4
12 din care femei 3 2
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 3 1 1 1
16 din care femei 2 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 2 1 1
20 din care femei 1
21 Doctoranzi 3 1 1
22 din care femei
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
4 unități / 9 persoane unice / 9 înregistrări / 3 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Rotaru Liliana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
14-04-1971 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 CSI „Silviu Dragomir” USM 20.80009.1606.11
1
8
2 Stepanov Georgeta
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1969 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 01-10-2020 31-12-2023 CSI „Silviu Dragomir” USM 20.80009.1606.11

6
3 Eremia Ion
IBN
IdentificatorIdentificator
01-11-1954 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul intern 01-03-2022 30-04-2023 CSI „Silviu Dragomir” USM 20.80009.1606.11

5
4 Xenofontov Ion
IBN
IdentificatorIdentificator
15-02-1977 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 CSI „Silviu Dragomir” USM 20.80009.1606.11

17
5 Prisac Lidia
IBN
IdentificatorIdentificator
08-05-1978 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 09-01-2020 31-12-2023 CSI „Silviu Dragomir” USM 20.80009.1606.11

11
6 Şclearuc Sorin
IBN
Identificator
00-00-1984 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 01-07-2020 31-12-2023 CSI „Silviu Dragomir” USM 20.80009.1606.11

2
7 Roşca Adrian
IBN
Identificator
05-09-1993 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 01-10-2020 31-12-2023 CSI „Silviu Dragomir” USM 20.80009.1606.11

1
8 Malacenco Alexandru
IBN
Identificator
00-00-1989 Doctor Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 02-01-2023 31-12-2023 CSI „Silviu Dragomir” USM 20.80009.1606.11

1
9 Şevcenco Ruslan
IBN
IdentificatorIdentificator
07-09-1972 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 01-09-2023 31-12-2023 CSI „Silviu Dragomir” USM 20.80009.1606.11

5