Persoană
Codul proiectului:  20.80009.0807.16
Titlul proiectului:  Elaborarea instrumentelor economice noi de evaluare și stimulare a competitivității agriculturii Republicii Moldova pentru anii 2020-2023
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Stratan Alexandru Nicolae
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
9.25 / 10 / 4 10 / 9 / 4 8.25 / 14 / 5 8.25 / 14 / 5
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 1 11 13 25
Evenimente recunoscute de ANACEC 2 2
Aviz, calificativul general
Excelent
(49.2)
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 1020.0 1086.1 1233.8 1291.5 4631.4
Finanțare Executată (mii lei 980.5 1074.5 1220.7 1282.5 4558.2
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 21
Total finanțare (mii lei) 980.5 1074.5 1220.7 1282.5 4558.2
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 14 2 4 1 1 1
2 din care femei 6 1 1 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 12 2 3 1 1 1
4 din care femei 6 1 1 1
5 Cumulanzi externi 2 1
6 din care femei
7 inclusiv cercetători 13 2 3 1 1 1
8 din care femei 6 1 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 2 1 1 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 3 2
12 din care femei 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 3 2
16 din care femei 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 2 1 1
22 din care femei
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
8.25 unități / 14 persoane unice / 17 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Stratan Alexandru
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
19-06-1976 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Consultant științific - E6014 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 SEADR INCE 20.80009.0807.16
1
6
2 Bajura Tudor
IBN
IdentificatorIdentificator
12-04-1948 Doctor Habilitat prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 SEADR INCE 20.80009.0807.16
2
3
3 Turetchi Viorel
IBN
Identificator
05-05-1976 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 SEADR INCE 20.80009.0807.16
2
2
4 Iaţişin Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificator
05-06-1979 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 SEADR INCE 20.80009.0807.16
3
4
5 Romanciuc Andrei
IBN
00-00-1983 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 SEADR INCE 20.80009.0807.16

6 Lucaşenco Eugenia
IBN
IdentificatorIdentificator
12-10-1985 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 SEADR INCE 20.80009.0807.16
3
6
7 Ceban Alexandru
IBN
Identificator
21-08-1984 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 SAP INCE 20.80009.0807.16
3
4
8 Turetchi Viorel
IBN
Identificator
05-05-1976 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 09-09-2021 31-12-2023 SEADR INCE 20.80009.0807.16
2
2
9 Iaţişin Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificator
05-06-1979 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 09-09-2021 31-12-2023 SEADR INCE 20.80009.0807.16
3
4
10 Ceban Alexandru
IBN
Identificator
21-08-1984 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 09-09-2021 31-12-2023 SAP INCE 20.80009.0807.16
3
4
11 Baltag Grigore
IBN
IdentificatorIdentificator
31-01-1976 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 03-01-2022 31-12-2023 SEADR INCE 20.80009.0807.16
2
3
12 Gandacova Svetlana
IBN
20-06-1964 Cercetător științific - E6022 0.75 titular 03-01-2022 31-12-2023 SEADR INCE 20.80009.0807.16
2
2
13 Filip Angela
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1977 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0 fără remunerare 03-01-2022 31-12-2023 SEADR INCE 20.80009.0807.16

2
14 Bulatovici Cristina
IBN
00-00-1989 Cercetător științific stagiar - E6026 0 fără remunerare 03-01-2022 31-12-2023 SEADR INCE 20.80009.0807.16

15 Bîcu Alexandra
IBN
00-00-2000 Cercetător științific stagiar - E6026 0 fără remunerare 03-01-2022 31-12-2023 SEADR INCE 20.80009.0807.16

16 Lesnic Cristian
IBN
Cercetător științific stagiar - E6026 0 fără remunerare 03-01-2022 31-12-2023 SEADR INCE 20.80009.0807.16

17 Polcyn Jan
IBN
00-00-1965 Cercetător științific coordonator - E6017 0 fără remunerare 03-01-2022 31-12-2023 SEADR INCE 20.80009.0807.16

1