Persoană
Codul proiectului:  20.80009.1606.12
Titlul proiectului:  Dimensiunea identitară a artelor din Repiublica Moldova ca factor activ al dezvoltării durabile a societății în contextul dialogului intercultural european
Conducătorul proiectului:  Dr. Ghilaş Victor Nicolae
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
21.75 / 27 / 5 19.5 / 26 / 5 20.25 / 28 / 5 19 / 27 / 5
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 3 15 2 20
Evenimente recunoscute de ANACEC 4 4
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei)
Finanțare Executată (mii lei
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 20
Total finanțare (mii lei)
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 27 4 3 5 11 5 2
2 din care femei 16 3 2 4 5 3 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 24 2 3 5 10 5 1
4 din care femei 15 2 2 4 5 3 1
5 Cumulanzi externi 6 2 1 3 1 1
6 din care femei 3 1 1 1 1
7 inclusiv cercetători 27 4 3 5 11 5 2
8 din care femei 16 3 2 4 5 3 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 4 1 3 1
10 din care femei 3 1 2 1
11 doctor în ştiinţe 19 3 2 5 9 5 1
12 din care femei 11 2 2 4 3 3
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 11 1 3 7 4 1
14 din care femei 6 1 2 3 2
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 4 1 3 2
16 din care femei 1 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 2
22 din care femei 1
23 Conducători de doctorat 3 1 2 1
24 din care femei
19 unități / 27 persoane unice / 27 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Ghilaş Victor
IBN
IdentificatorIdentificator
14-11-1956 Doctor conf.cerc.
conf.univ.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 CSA IPC 20.80009.1606.12

5
2 Şlapac Mariana
IBN
IdentificatorIdentificator
10-12-1955 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CSA IPC 20.80009.1606.12

9
3 Plamadeala Ana-Maria
IBN
IdentificatorIdentificator
09-11-1949 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.75 titular 04-01-2021 31-12-2023 CSA IPC 20.80009.1606.12

4
4 Stăvilă Tudor
IBN
Identificator
23-09-1952 Doctor Habilitat prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.75 titular 04-01-2021 31-12-2023 CSA IPC 20.80009.1606.12

6
5 Barbas Valeria
IBN
Identificator
26-02-1984 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.75 titular 04-01-2021 31-12-2023 CSA IPC 20.80009.1606.12

1
6 Bohanţov Alexandru
IBN
Identificator
01-01-1951 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.75 titular 04-01-2021 31-12-2023 CSA IPC 20.80009.1606.12

6
7 Ceastina Alla
IBN
Identificator
15-05-1965 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-12-2020 31-12-2023 CSA IPC 20.80009.1606.12

9
8 Chiseliţă Vasile
IBN
IdentificatorIdentificator
11-06-1954 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-12-2020 31-12-2023 CSA IPC 20.80009.1606.12

3
9 Ciocanu Sergius
IBN
Identificator
24-05-1970 Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-12-2020 31-12-2023 CSA IPC 20.80009.1606.12

2
10 Galaicu Violina
IBN
Identificator
13-06-1961 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-12-2020 31-12-2023 CSA IPC 20.80009.1606.12

4
11 Ghilaş Ana
IBN
Identificator
25-10-1956 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-12-2020 31-12-2023 CSA IPC 20.80009.1606.12

4
12 Koroliova Elfrida
IBN
IdentificatorIdentificator
12-05-1935 Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 02-12-2020 31-12-2023 CSA IPC 20.80009.1606.12

4
13 Marian Ana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
17-08-1974 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-12-2020 31-12-2023 CSA IPC 20.80009.1606.12

11
14 Malcoci Vitalie
IBN
Identificator
06-01-1963 Doctor conf.cerc.
conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 CSA IPC 20.80009.1606.12

5
15 Rocaciuc Victoria
IBN
IdentificatorIdentificator
19-06-1978 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CSA IPC 20.80009.1606.12

7
16 Spînu Constantin
IBN
Identificator
21-07-1951 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 titular 04-01-2021 31-12-2023 CSA IPC 20.80009.1606.12

6
17 Tipa Violeta
IBN
IdentificatorIdentificator
12-06-1965 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 CSA IPC 20.80009.1606.12
1
9
18 Grecu Vasile
IBN
Identificator
00-00-1988 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 01-02-2021 31-12-2023 CSA IPC 20.80009.1606.12

1
19 Trifan Aurelia
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
27-07-1968 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CSA IPC 20.80009.1606.12

4
20 Adascalița (Crigan) Lucia
IBN
IdentificatorIdentificator
09-06-1988 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 01-02-2021 31-12-2023 CSA IPC 20.80009.1606.12
1
12
1 - 20 of 27