Persoană
Codul proiectului:  20.80009.1606.08
Titlul proiectului:  Abordarea epistemologică a dezvoltării personale și a educației pentru societate: de la strategiile trans disciplinare la finalitățile pragmatice ale societății actuale din Republica Moldova
Conducătorul proiectului:  Dr. Bogatu Eugenia
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
3 / 8 / 4 3.25 / 10 / 4 3.25 / 10 / 4 3 / 6 / 3
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 9 11 7 27
Evenimente recunoscute de ANACEC 5 3 8
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 294.0 294.0 294.0 352.0 1234.0
Finanțare Executată (mii lei 294.0 294.0 294.0 352.0 1234.0
Cofinanțare (mii lei) 50.0 50.0 50.0 50.0 200.0
Menționat proiectul în publicație 24
Total finanțare (mii lei) 344.0 344.0 344.0 402.0 1434.0
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 6 1 1 1
2 din care femei 3 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 3 1 1
4 din care femei 2
5 Cumulanzi externi 3 1
6 din care femei 1 1
7 inclusiv cercetători 6 1 1 1
8 din care femei 3 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 3 1 1
12 din care femei 2
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 1
16 din care femei 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 1 1
22 din care femei 1 1
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
3 unități / 6 persoane unice / 6 înregistrări / 3 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Bogatu Eugenia
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
00-00-1974 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CCŞ FTFPEFA USM 20.80009.1606.08
1
1
2 Mărgărint Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1974 Doctor Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CCŞ FTFPEFA USM 20.80009.1606.08

3 Bălan Marin
IBN
Identificator
01-06-1961 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2023 31-12-2023 CCŞ FTFPEFA USM 20.80009.1606.08
2
2
4 Ursu Cristina
IBN
IdentificatorIdentificator
06-10-1993 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 03-01-2023 31-12-2023 CCŞ FTFPEFA USM 20.80009.1606.08
1
1
5 Niță Adrian
IBN
00-00-1964 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 03-01-2023 31-12-2023 CCŞ FTFPEFA USM 20.80009.1606.08

6 Tcaci Constantin
IBN
00-00-1997 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 03-01-2023 31-12-2023 CCŞ FTFPEFA USM 20.80009.1606.08