Persoană
Codul proiectului:  20.80009.1606.02
Titlul proiectului:  Evoluția tradițiilor și procesele etnice în Republica Molodva: suport teroetic și aplicativ în promovarea valorilor etnoculturale și coeziunii sociale
Conducătorul proiectului:  Dr. Grădinaru Natalia
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
26 / 36 / 6 27.75 / 35 / 5 23.25 / 33 / 5 23.5 / 31 / 5
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 17 44 4 65
Evenimente recunoscute de ANACEC 4 4
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei)
Finanțare Executată (mii lei
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 64
Total finanțare (mii lei)
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 31 1 5 4 7 9 9
2 din care femei 18 3 1 4 8 8
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 30 1 5 3 7 9 9
4 din care femei 17 3 4 8 8
5 Cumulanzi externi 2 1 1
6 din care femei 2 1 1
7 inclusiv cercetători 30 1 5 3 7 9 9
8 din care femei 18 3 1 4 8 8
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 2 1 1
10 din care femei 1 1
11 doctor în ştiinţe 21 1 4 4 5 7 7
12 din care femei 12 2 1 3 6 6
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 6 3 3 4
14 din care femei 4 2 2 3
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 4 1 3 3
16 din care femei 4 1 3 3
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 4 1 1
22 din care femei 1 1
23 Conducători de doctorat 1 1 1
24 din care femei
23.5 unități / 31 persoane unice / 33 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Grădinaru Natalia
IBN
IdentificatorIdentificator
31-12-1979 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 CE IPC 20.80009.1606.02

8
2 Dolghi Adrian
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
28-02-1981 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 CE IPC 20.80009.1606.02

6
3 Procop Svetlana
IBN
IdentificatorIdentificator
05-04-1958 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 01-01-2021 31-12-2023 CE IPC 20.80009.1606.02

5
4 Ivanova Nina
IBN
IdentificatorIdentificator
12-10-1980 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CE IPC 20.80009.1606.02

3
5 Arapu Valentin
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
14-07-1972 Doctor Asistent dirijor - F6060 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CE IPC 20.80009.1606.02
1
8
6 Cotoman Carolina
IBN
Identificator
04-08-1988 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CE IPC 20.80009.1606.02

5
7 Caunenco Irina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
29-01-1957 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 titular 04-01-2021 31-12-2023 CE IPC 20.80009.1606.02

5
8 Galuşcenco Oleg
IBN
16-04-1953 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 02-08-2021 31-12-2023 CE IPC 20.80009.1606.02

2
9 Sîrf Vitalii
IBN
IdentificatorIdentificator
15-11-1964 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 04-01-2021 31-12-2023 CE IPC 20.80009.1606.02

8
10 Nicoglo Diana
IBN
IdentificatorIdentificator
17-12-1964 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CE IPC 20.80009.1606.02

8
11 Cojuhari Victor
IBN
IdentificatorIdentificator
04-05-1960 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 CE IPC 20.80009.1606.02
1
7
12 Cojuhari Ecaterina
IBN
IdentificatorIdentificator
27-03-1961 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.75 titular 04-01-2021 31-12-2023 CE IPC 20.80009.1606.02
1
4
13 Romanciuc Alexei
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
00-00-1975 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CE IPC 20.80009.1606.02

8
14 Zaicovschi Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificator
18-04-1957 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 04-01-2021 31-12-2023 CE IPC 20.80009.1606.02

7
15 Ijboldina Irina
IBN
IdentificatorIdentificator
10-06-1968 Cercetător științific - E6022 1 titular 19-08-2021 31-12-2023 CE IPC 20.80009.1606.02

5
16 Cara Nadejda
IBN
IdentificatorIdentificator
01-01-1950 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 titular 04-01-2021 31-12-2023 CE IPC 20.80009.1606.02

3
17 Duminica Ivan
IBN
IdentificatorIdentificator
01-08-1988 Doctor Habilitat Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2020 05-11-2023 CE IPC 20.80009.1606.02

5
18 Grajdari Sorin
IBN
Identificator
00-00-1995 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 titular 02-08-2021 31-12-2023 CE IPC 20.80009.1606.02

7
19 Ursu Valentina
IBN
IdentificatorIdentificator
21-10-1959 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 titular 01-09-2021 31-12-2023 CE IPC 20.80009.1606.02

7
20 Suvac Sergiu
IBN
Identificator
18-01-1994 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 titular 03-05-2022 31-12-2023 CE IPC 20.80009.1606.02

4
1 - 20 of 33