Persoană
Codul proiectului:  20.80009.1606.06
Titlul proiectului:  Cercetarea și valorificarea patrimoniului arheologic medieval din Republica Moldova
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Musteaţă Sergiu Gheorghe
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
3 / 7 / 3 3.5 / 7 / 3 3 / 7 / 3 3 / 7 / 3
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 5 5 3 13
Evenimente recunoscute de ANACEC 1 1
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 430.4 430.4 430.4 488.4 1779.6
Finanțare Executată (mii lei 417.6 430.4 430.4 488.4 1766.8
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 9
Total finanțare (mii lei) 417.6 430.4 430.4 488.4 1766.8
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 7 3 2 1 1
2 din care femei 2 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 7 3 2 1 1
4 din care femei 2 1
5 Cumulanzi externi 1
6 din care femei 1
7 inclusiv cercetători 7 3 2 1 1
8 din care femei 2 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 2 1 1 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 2 2
12 din care femei 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 1 1
14 din care femei 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 1 1
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi
22 din care femei
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
3 unități / 7 persoane unice / 7 înregistrări / 3 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Musteaţă Sergiu
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
11-05-1972 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 CIA UPS 20.80009.1606.06

4
2 Postică Gheorghe
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
22-01-1954 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 CIA UPS 20.80009.1606.06

2
3 Ursu Ion
IBN
11-08-1982 Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 CIA UPS 20.80009.1606.06

4 Bacumenco-Pîrnău Ludmila
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
01-03-1975 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CIA UPS 20.80009.1606.06
1
6
5 Simalcsik Angela
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
00-00-1975 Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CIA UPS 20.80009.1606.06

6
6 Popovici Sergiu
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
03-08-1986 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CIA UPS 20.80009.1606.06

9
7 Ceban Ion
IBN
28-05-1987 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CIA UPS 20.80009.1606.06