Persoană
Codul proiectului:  20.80009.1606.05
Titlul proiectului:  Calitatea actului de justiție și respectarea drepturilor persoanei în Republica Moldova: cercetări interdisciplinare în contextul implementării Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europiană (CAJDRM)
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Cuşnir Valerii Matfei
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
20.5 / 40 / 6 19.25 / 38 / 6 20.75 / 50 / 6 17.25 / 42 / 6
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 1 5 6 1 13
Evenimente recunoscute de ANACEC 4 4
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 2100.2 2447.5 2865.6 3003.0 10416.3
Finanțare Executată (mii lei 2100.2 2447.5 2865.6 3003.0 10416.3
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 13
Total finanțare (mii lei) 2100.2 2447.5 2865.6 3003.0 10416.3
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 42 2 12 13 5 9 6 3
2 din care femei 11 1 5 4
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 23 2 3 7 3 7 4 2
4 din care femei 7 1 3 2
5 Cumulanzi externi 21 9 6 4 2 2 1
6 din care femei 4 2 2
7 inclusiv cercetători 40 2 12 13 4 8 5 3
8 din care femei 11 1 5 4
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 7 2 1 4 2 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 30 1 7 13 4 5 5 1
12 din care femei 6 2 4
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 7 2 1 4 3 1
14 din care femei 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 21 5 8 4 4 2 1
16 din care femei 5 3 2
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 6 1 1 4 1 2
20 din care femei
21 Doctoranzi 3 1 1 1 1
22 din care femei 1 1
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
17.25 unități / 42 persoane unice / 42 înregistrări / 6 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Frunză Iurie
IBN
IdentificatorIdentificator
24-07-1966 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 titular 01-08-2022 31-12-2023 CCJ ICJPS 20.80009.1606.05

3
2 Smochină Andrei
IBN
IdentificatorIdentificator
12-12-1946 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 CCJ ICJPS 20.80009.1606.05

6
3 Juc Victor
IBN
IdentificatorIdentificator
01-02-1967 Doctor Habilitat conf.cerc.
conf.univ.
Consultant științific - E6014 0.5 cumul intern 01-07-2020 31-12-2023 CCJ ICJPS 20.80009.1606.05

6
4 Cuşnir Valerii
IBN
Identificator
13-06-1958 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Consultant științific - E6014 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CCJ ICJPS 20.80009.1606.05

7
5 Balmuş Victor
IBN
Identificator
03-10-1957 Doctor Habilitat conf.cerc.
prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCJ ICJPS 20.80009.1606.05

6 Berliba Viorel
IBN
02-11-1975 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCJ ICJPS 20.80009.1606.05

7 Costachi Gheorghe
IBN
Identificator
03-05-1941 Doctor conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCJ ICJPS 20.80009.1606.05

7
8 Guştiuc Andrei
IBN
Identificator
13-12-1970 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCJ ICJPS 20.80009.1606.05

4
9 Sprincean Serghei
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
14-12-1973 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 01-07-2020 31-12-2023 CCS ICJPS 20.80009.1606.05

6
10 Sosna Boris
IBN
IdentificatorIdentificator
06-01-1954 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 CCJ ICJPS 20.80009.1606.05

1
11 Osoianu Tudor
IBN
Identificator
21-06-1969 Doctor conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 cumul 03-01-2020 31-12-2023 CCJ ICJPS 20.80009.1606.05

11
12 Chirtoacă Leonid
IBN
Identificator
12-06-1967 conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCJ ICJPS 20.80009.1606.05

1
13 Taşcă Mihai
IBN
IdentificatorIdentificator
10-11-1959 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul 01-08-2022 31-12-2023 CCJ ICJPS 20.80009.1606.05

1
14 Grama Dumitru
IBN
IdentificatorIdentificator
26-10-1943 conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 titular 01-08-2022 31-12-2023 CCJ ICJPS 20.80009.1606.05

15 Cucoş Diana
IBN
IdentificatorIdentificator
13-02-1979 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCJ ICJPS 20.80009.1606.05

16 Nastas Andrei
IBN
IdentificatorIdentificator
11-06-1986 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 03-01-2020 31-12-2023 CCJ ICJPS 20.80009.1606.05

5
17 Chindibaliuc Oleana
IBN
Identificator
20-02-1984 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 titular 01-01-2022 31-12-2023 CCJ ICJPS 20.80009.1606.05

18 Odainic Mariana
IBN
IdentificatorIdentificator
24-02-1981 conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 01-11-2022 31-12-2023 CCJ ICJPS 20.80009.1606.05

2
19 Cernomoreţ Sergiu
IBN
Identificator
11-08-1983 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 01-01-2021 31-12-2023 CCJ ICJPS 20.80009.1606.05

7
20 Chirtoacă Natalia
IBN
Identificator
26-05-1973 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 CCJ ICJPS 20.80009.1606.05

1
1 - 20 of 42