Persoană
Codul proiectului:  20.80009.7007.24
Titlul proiectului:  Modificări şi tendinţe spaţio-temporale ale componentelor de mediu din bazinul hidrografic Bâc sub impactul antropic
Conducătorul proiectului:  Dr. Puţuntică Anatolie Mihai
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
5.05 / 15 / 4 5.3 / 15 / 4 5.25 / 14 / 4 5 / 13 / 4
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 1 3 4
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 562.0 562.0 562.0 663.6 2349.6
Finanțare Executată (mii lei 514.0 559.3 558.4 663.6 2295.3
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 5
Total finanțare (mii lei) 514.0 559.3 558.4 663.6 2295.3
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 13 3 3 1 2 1
2 din care femei 4 2 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 11 3 3 1 2 1
4 din care femei 3 2 1
5 Cumulanzi externi 6 2 2
6 din care femei 2 1
7 inclusiv cercetători 13 3 3 1 2 1
8 din care femei 4 2 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 10 3 3 1 1
12 din care femei 3 2 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 6 1 1 1 1
16 din care femei 2 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi
22 din care femei
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
5 unități / 13 persoane unice / 13 înregistrări / 4 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Puţuntică Anatolie
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
27-01-1974 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LGEG UST 20.80009.7007.24

2
2 Volontir Nina
IBN
14-05-1951 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LGEG UST 20.80009.7007.24

3 Mironov Ion
IBN
00-00-1963 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LGEG UST 20.80009.7007.24

4 Codreanu Igor
IBN
Identificator
18-03-1965 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LGEG UST 20.80009.7007.24

1
5 Prunici Petru
IBN
Identificator
00-00-1961 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LGEG UST 20.80009.7007.24

6 Cujbă Vadim
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
07-01-1985 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LGEG UST 20.80009.7007.24
1
5
7 Prepeliţa Afanasie
IBN
IdentificatorIdentificator
07-12-1958 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LGEG UST 20.80009.7007.24

8 Căpatină Lucia
IBN
IdentificatorIdentificator
13-08-1983 Doctor Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-01-2023 LGEG UST 20.80009.7007.24

1
9 Mamot Vitalie
IBN
IdentificatorIdentificator
14-01-1973 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 LGEG UST 20.80009.7007.24

10 Castraveţ Tudor
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
27-09-1974 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2023 31-12-2023 LGEG UST 20.80009.7007.24

2
11 Isac Aliona
IBN
00-00-1998 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 03-01-2023 31-12-2023 LGEG UST 20.80009.7007.24

2
12 Ţurcan Miroslav
IBN
00-00-1991 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 03-01-2023 31-12-2023 LGEG UST 20.80009.7007.24

13 Sochircă Elena
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
24-09-1981 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 03-01-2023 31-12-2023 LGEG UST 20.80009.7007.24

1