Persoană
Codul proiectului:  20.80009.7007.22
Titlul proiectului:  Cercetarea şi conservarea florei vasculare şi macromicobiotei R.M.
Conducătorul proiectului:  Dr. Ghendov Veaceslav Stepan
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
13.5 / 15 / 4 13.75 / 15 / 4 16.75 / 16 / 4 13.5 / 14 / 4
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 16 26 14 56
Evenimente recunoscute de ANACEC 1 1
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 1821.9 1920.9 2626.4 2418.8 8788.0
Finanțare Executată (mii lei 1821.9 1920.9 2626.4 2413.4 8782.6
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 55
Total finanțare (mii lei) 1821.9 1920.9 2626.4 2413.4 8782.6
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 14 2 2 4 2 2 2 1
2 din care femei 9 2 2 3 1 1 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 13 2 2 4 2 1 2
4 din care femei 9 2 2 3 1 1 1
5 Cumulanzi externi 1 1 1
6 din care femei
7 inclusiv cercetători 14 2 2 4 2 2 2 1
8 din care femei 9 2 2 3 1 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 1 1 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 6 2 3 1
12 din care femei 5 2 2 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 7 3 2 2 2 1
14 din care femei 4 2 1 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 3 1 1
22 din care femei 2 1 1
23 Conducători de doctorat 1 1 1
24 din care femei
13.5 unități / 14 persoane unice / 14 înregistrări / 4 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Ghendov Veaceslav
IBN
Identificator
28-05-1972 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 01-01-2020 31-12-2023 LFSH GB 20.80009.7007.22
8
8
2 Manic Ştefan
IBN
22-03-1947 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 cumul 01-06-2022 31-12-2023 LFSH GB 20.80009.7007.22

1
3 Izverscaia Tatiana
IBN
Identificator
29-01-1962 conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LFSH GB 20.80009.7007.22
8
9
4 Cantemir Valentina
IBN
Identificator
19-12-1952 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-06-2022 31-12-2023 LFSH GB 20.80009.7007.22
2
4
5 Pînzaru Pavel
IBN
Identificator
26-08-1959 conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LFSH GB 20.80009.7007.22
2
5
6 Ioniţă Olga
IBN
Identificator
02-08-1979 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LFSH GB 20.80009.7007.22
1
4
7 Tofan-Dorofeev Elena
IBN
Identificator
23-05-1981 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LFSH GB 20.80009.7007.22
1
3
8 Belous Ștefan
IBN
00-00-1994 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LFSH GB 20.80009.7007.22

9 Scortesco Florentin
IBN
00-00-1995 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 02-01-2020 12-06-2023 LFSH GB 20.80009.7007.22

10 Ciocîrlan Nina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
31-08-1971 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LRV GB 20.80009.7007.22
4
6
11 Colţun Maricica
IBN
Identificator
13-01-1970 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LRV GB 20.80009.7007.22
1
2
12 Dombrov Liudmila
IBN
30-03-1978 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LRV GB 20.80009.7007.22

13 Bogdan Alina
IBN
Identificator
13-11-1990 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LRV GB 20.80009.7007.22
1
1
14 Munteanu Mihaela
IBN
16-11-1996 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 02-01-2020 31-01-2023 LRV GB 20.80009.7007.22