Persoană
Codul proiectului:  20.80009.7007.19
Titlul proiectului:  Introducerea şi elaborarea tehnologiilor de multiplicare şi cultivare prin tehnici convenționale şi culturi in vitro a speciilor de plante lemnoase noi
Conducătorul proiectului:  Dr. Bucaţel Vasile Alexei
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
19 / 22 / 4 16.75 / 21 / 4 16.5 / 22 / 4 14.5 / 18 / 4
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 10 10 11 31
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 2038.7 2138.3 3029.3 2703.8 9910.1
Finanțare Executată (mii lei 2038.7 2138.3 3029.3 2703.8 9910.1
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 31
Total finanțare (mii lei) 2038.7 2138.3 3029.3 2703.8 9910.1
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 18 3 4 5 1 5 3 1
2 din care femei 13 3 2 4 1 3 2
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 17 3 3 5 1 5 3 1
4 din care femei 12 3 1 4 1 3 2
5 Cumulanzi externi 3 1 2 2
6 din care femei 2 1 1 1
7 inclusiv cercetători 18 3 4 5 1 5 3 1
8 din care femei 13 3 2 4 1 3 2
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 2 2 1 1
10 din care femei 1 1 1
11 doctor în ştiinţe 7 1 1 2 3 2
12 din care femei 5 1 1 1 2 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 4 1 3 2
14 din care femei 2 2 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 1 1
16 din care femei 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 2 2 1 1
20 din care femei 1 1 1
21 Doctoranzi 4 1 3
22 din care femei 2 1 1
23 Conducători de doctorat 1 1 1
24 din care femei 1 1 1
14.5 unități / 18 persoane unice / 18 înregistrări / 4 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Bucaţel Vasile
IBN
22-10-1958 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-07-2020 31-12-2023 LD GB 20.80009.7007.19

2 Comanici Ion
IBN
14-07-1933 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.25 titular 04-01-2021 31-12-2023 LD GB 20.80009.7007.19

3 Onica Elisaveta
IBN
Identificator
25-02-1959 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-04-2020 31-12-2023 LD GB 20.80009.7007.19
2
3
4 Beșelea Vasile
IBN
31-05-1985 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LD GB 20.80009.7007.19

5 Agapi Ion
IBN
25-02-1987 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LD GB 20.80009.7007.19

1
6 Ivasişin (Mârza) Daniela
IBN
Identificator
04-09-1976 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LD GB 20.80009.7007.19

7 Onica Natalia
IBN
31-03-1986 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 02-01-2020 31-12-2023 SAP GB 20.80009.7007.19
1
1
8 Ciorchina Nina
IBN
Identificator
13-03-1953 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LEB GB 20.80009.7007.19
6
8
9 Chiţan Raisa
IBN
Identificator
07-08-1973 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LEB GB 20.80009.7007.19
3
3
10 Cutcovschii-Muştuc Alina
IBN
Identificator
19-03-1985 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 LEB GB 20.80009.7007.19
2
4
11 Roşca Ion
IBN
IdentificatorIdentificator
26-12-1977 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 01-01-2021 31-12-2023 LD GB 20.80009.7007.19
2
5
12 Trofim Mariana
IBN
09-06-1977 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LEB GB 20.80009.7007.19
2
3
13 Cuzmina Elvira
IBN
11-09-1966 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LEB GB 20.80009.7007.19
1
1
14 Tabăra (Gorceag) Maria
IBN
Identificator
26-03-1990 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LEB GB 20.80009.7007.19
2
4
15 Elașco Anastasia
IBN
01-02-1994 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 01-03-2020 31-12-2023 LEB GB 20.80009.7007.19

16 Ghereg Melania
IBN
Identificator
04-07-1991 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LEB GB 20.80009.7007.19
3
4
17 Calalb Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
01-06-1958 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul 02-01-2020 31-12-2023 LEB GB 20.80009.7007.19
2
15
18 Glijin Aliona
IBN
Identificator
06-12-1971 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-01-2021 31-12-2023 LEB GB 20.80009.7007.19