Persoană
Codul proiectului:  20.80009.7007.15
Titlul proiectului:  Consolidarea achiziţiilor publice durabile în Republica Moldova
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Ulian Galina Petru
2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
3.5 / 10 / 4 6.75 / 23 / 4 6.25 / 18 / 5
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 6 10 16
Evenimente recunoscute de ANACEC 1 1 2
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 604.8 414.8 507.0 1526.6
Finanțare Executată (mii lei 604.8 414.8 507.0 1526.6
Cofinanțare (mii lei) 50.0 50.0 100.0
Menționat proiectul în publicație 11
Total finanțare (mii lei) 654.8 464.8 507.0 1626.6
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 18 2 3 1 1
2 din care femei 15 2 3 1 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 14 2 3 1 1
4 din care femei 12 2 3 1 1
5 Cumulanzi externi 6 2
6 din care femei 5 2
7 inclusiv cercetători 18 2 3 1 1
8 din care femei 15 2 3 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 2 1 1 1
10 din care femei 2 1 1 1
11 doctor în ştiinţe 7 1 3
12 din care femei 6 1 3
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 5 1 2 1 1
16 din care femei 5 1 2 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 2 1 1 1
20 din care femei 2 1 1 1
21 Doctoranzi 3 1
22 din care femei 3 1
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
6.25 unități / 18 persoane unice / 18 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Ulian Galina
IBN
IdentificatorIdentificator
23-04-1957 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CCȘ DDPE USM 20.80009.7007.15

2 Ganea Victoria
IBN
IdentificatorIdentificator
09-07-1971 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-10-2023 CCȘ DDPE USM 20.80009.7007.15

3 Cojocaru Maria
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
28-05-1973 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CCȘ DDPE USM 20.80009.7007.15

5
4 Buzdugan Adriana
IBN
IdentificatorIdentificator
26-11-1984 Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CCȘ DDPE USM 20.80009.7007.15

2
5 Luşmanschi (Morari) Galina
IBN
Identificator
00-00-1976 Cercetător științific - E6022 0 fără remunerare 03-01-2022 31-12-2023 CCȘ DDPE USM 20.80009.7007.15

3
6 Ungureanu Carolina 00-00-1981 Cercetător științific - E6022 0.5 nu e cunoscut 03-01-2022 31-12-2023 Nu sunt date IDIS "Viitorul" 20.80009.7007.15

7 Covalciuc Ana Maria 00-00-1988 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 03-01-2022 31-12-2023 Nu sunt date IDIS "Viitorul" 20.80009.7007.15

8 Caprian Iulia
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1958 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 03-01-2023 31-12-2023 CCȘ DDPE USM 20.80009.7007.15

8
9 Hămuraru Maria
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
26-08-1979 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 CCȘ DDPE USM 20.80009.7007.15

4
10 Mulic Andrei
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1982 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 02-05-2023 31-10-2023 CCȘ DDPE USM 20.80009.7007.15

11 Rusu Elena
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1992 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 CCȘ DDPE USM 20.80009.7007.15

1
12 Tirşu Valentina
IBN
IdentificatorIdentificator
01-04-1973 Doctor Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 03-01-2023 30-06-2023 CCȘ DDPE USM 20.80009.7007.15

5
13 Ulian Ecaterina
IBN
Identificator
00-00-1994 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 CCȘ DDPE USM 20.80009.7007.15

1
14 Covalschi Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
00-00-1987 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0 fără remunerare 03-01-2023 31-12-2023 CCȘ DDPE USM 20.80009.7007.15

15 Pîrvan Viorel 00-00-1982 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 03-01-2023 31-12-2023 Nu sunt date IDIS "Viitorul" 20.80009.7007.15

16 Turcan Vadim
IBN
Identificator
00-00-1992 Cercetător științific - E6022 0.25 nu e cunoscut 03-01-2023 31-12-2023 Nu sunt date IDIS "Viitorul" 20.80009.7007.15

17 Enache Diana
IBN
00-00-1991 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 03-01-2023 31-12-2023 Nu sunt date IDIS "Viitorul" 20.80009.7007.15

18 Lazarev Aliona 00-00-1984 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 03-01-2023 31-12-2023 CCȘ DDPE USM 20.80009.7007.15