Persoană
Codul proiectului:  20.80009.7007.11
Titlul proiectului:  Evaluarea stabilităţii ecosistemelor urbane şi rurale în scopul asigurării dezvoltării durabile
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Bulimaga Constantin Piotr
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
29 / 41 / 5 26.75 / 38 / 5 29 / 36 / 5 25.25 / 33 / 5
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 5 15 63 28 111
Evenimente recunoscute de ANACEC 5 3 8
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 2763.2 2912.7 3512.8 3752.2 12940.9
Finanțare Executată (mii lei 2757.3 2908.1 3509.0 3752.2 12926.6
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 101
Total finanțare (mii lei) 2757.3 2908.1 3509.0 3752.2 12926.6
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 33 3 12 2 4 10 4 4
2 din care femei 14 3 8 1 1 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 29 3 12 2 3 8 4 3
4 din care femei 13 3 8 1 1
5 Cumulanzi externi 10 2 4 1 2 1
6 din care femei 5 2 2 1
7 inclusiv cercetători 33 3 12 2 4 10 4 4
8 din care femei 14 3 8 1 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 3 3 3
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 15 1 5 2 2 5 4
12 din care femei 5 1 2 1 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 5 5 3 1
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 3 1 1 1
16 din care femei 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 5 1 2 1 1
22 din care femei 3 1 2
23 Conducători de doctorat 2 1 1 1
24 din care femei
25.25 unități / 33 persoane unice / 37 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Ţugulea Andrian
IBN
IdentificatorIdentificator
08-12-1987 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LE IEG 20.80009.7007.11
3
4
2 Stegărescu Vasile
IBN
IdentificatorIdentificator
12-05-1959 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LE IEG 20.80009.7007.11
1
1
3 Drumea Dumitru
IBN
IdentificatorIdentificator
25-12-1956 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LE IEG 20.80009.7007.11

4 Mogîldea Vladimir
IBN
IdentificatorIdentificator
05-01-1956 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 LE IEG 20.80009.7007.11
4
6
5 Grabco Nadejda
IBN
IdentificatorIdentificator
19-10-1950 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 LE IEG 20.80009.7007.11
3
7
6 Certan Corina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
28-08-1979 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LE IEG 20.80009.7007.11
2
6
7 Kolomieţ Irina
IBN
IdentificatorIdentificator
01-11-1961 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.75 titular 03-01-2020 31-12-2023 LE IEG 20.80009.7007.11
1
2
8 Bodrug Nicolae
IBN
IdentificatorIdentificator
11-11-1964 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LE IEG 20.80009.7007.11
1
4
9 Debelaia-Buracinschi Svetlana
IBN
IdentificatorIdentificator
21-12-1982 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LE IEG 20.80009.7007.11

10 Draguţan Igor
IBN
IdentificatorIdentificator
01-01-1950 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 titular 01-03-2021 31-12-2023 LE IEG 20.80009.7007.11

11 Cocîrţă Petru
IBN
IdentificatorIdentificator
04-02-1947 Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 03-01-2020 19-01-2023 LIERM IEG 20.80009.7007.11

12 Hachi Mihai
IBN
IdentificatorIdentificator
21-11-1965 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 LIERM IEG 20.80009.7007.11
1
6
13 Crîşmaru Valentin
IBN
22-02-1951 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 LIERM IEG 20.80009.7007.11

2
14 Bunduc Petru
IBN
IdentificatorIdentificator
28-06-1985 Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LIERM IEG 20.80009.7007.11
1
4
15 Moroz Ivan
IBN
IdentificatorIdentificator
23-06-1988 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LIERM IEG 20.80009.7007.11
1
4
16 Burduja (Vîrlan) Daniela
IBN
IdentificatorIdentificator
31-05-1993 Doctor Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LIERM IEG 20.80009.7007.11

11
17 Railean Veronica
IBN
IdentificatorIdentificator
15-01-1985 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LIERM IEG 20.80009.7007.11
1
6
18 Creţu Irina
IBN
25-03-1991 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 02-03-2020 31-12-2023 LIERM IEG 20.80009.7007.11

4
19 Cujbă Vadim
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
07-01-1985 Doctor Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 18-05-2022 31-12-2023 LIERM IEG 20.80009.7007.11
1
5
20 Tabără Irina
IBN
IdentificatorIdentificator
03-10-1980 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 titular 03-01-2022 30-06-2023 LE IEG 20.80009.7007.11
1
4
1 - 20 of 37