Persoană
Codul proiectului:  20.80009.7007.09
Titlul proiectului:  Conservarea şi valorificarea biodiversităţii microbiene în calitate de suport pentru dezvoltarea tehnologiilor şi agriculturii durabile, integrarea ştiinţei şi educaţiei
Conducătorul proiectului:  Dr. Sîrbu Tamara Tudor
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
8.25 / 9 / 5 7.25 / 9 / 4 7.25 / 9 / 4 6 / 8 / 4
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 17 22 6 45
Evenimente recunoscute de ANACEC 1 1
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 939.8 1093.5 2033.3
Finanțare Executată (mii lei 1061.4 1118.5 2179.9
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 45
Total finanțare (mii lei) 1061.4 1118.5 2179.9
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 8 3 2 1 2 2 1
2 din care femei 7 2 2 1 2 2 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 7 3 2 1 1 2
4 din care femei 6 2 2 1 1 2
5 Cumulanzi externi 2 1 1 1
6 din care femei 1 1 1
7 inclusiv cercetători 8 3 2 1 2 2 1
8 din care femei 7 2 2 1 2 2 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 1 1 1
10 din care femei 1 1 1
11 doctor în ştiinţe 4 2 1 1 1
12 din care femei 3 1 1 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 2 1 1 1
14 din care femei 2 1 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1 1
18 din care femei 1 1 1
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 2 1 1
22 din care femei 2 1 1
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
6 unități / 8 persoane unice / 8 înregistrări / 4 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Bîrsa Maxim
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
08-08-1989 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CNMN IMB 20.80009.7007.09
3
8
2 Slanina Valerina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
29-07-1954 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CNMN IMB 20.80009.7007.09
1
11
3 Moldovan Cristina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
05-06-1992 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2023 31-12-2023 CNMN IMB 20.80009.7007.09
1
8
4 Ţurcan (Olan) Olga
IBN
IdentificatorIdentificator
13-09-1986 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 01-06-2020 31-12-2023 CNMN IMB 20.80009.7007.09

5 Bogdan-Golubi Nina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
10-06-1991 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-07-2021 31-12-2023 CNMN IMB 20.80009.7007.09
2
9
6 Sîrbu Tamara
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
02-04-1961 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2023 31-12-2023 CNMN IMB 20.80009.7007.09
3
14
7 Burţeva Svetlana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
06-08-1945 Doctor Habilitat prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul 03-01-2023 31-12-2023 CNMN IMB 20.80009.7007.09
3
7
8 Balan (Batîr) Ludmila
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
06-08-1985 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2023 31-12-2023 CNMN IMB 20.80009.7007.09

7