Persoană
Codul proiectului:  20.80009.7007.05
Titlul proiectului:  Tehnologii fizice avansate cu aplicarea UVS în monitorizarea şi modelarea factorilor de mediu
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Paladi Florentin Gheorghe
2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
6.5 / 11 / 5 5 / 11 / 5 4.5 / 9 / 5
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 6 8 7 21
Evenimente recunoscute de ANACEC 1 1 2
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 553.0 553.0 659.7 1765.7
Finanțare Executată (mii lei 553.0 553.0 659.7 1765.7
Cofinanțare (mii lei) 50.0 50.0 100.0
Menționat proiectul în publicație 15
Total finanțare (mii lei) 603.0 603.0 659.7 1865.7
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 9 1 1 2 3 1 2
2 din care femei 1 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 8 1 1 2 3 1 2
4 din care femei 1 1
5 Cumulanzi externi 1
6 din care femei
7 inclusiv cercetători 9 1 1 2 3 1 2
8 din care femei 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 1 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 5 1 1 1 1 1
12 din care femei 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 3 2 1 1
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 2 1 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 1
22 din care femei
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
4.5 unități / 9 persoane unice / 9 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Lozovanu Petru
IBN
IdentificatorIdentificator
27-10-1954 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ FMMSC USM 20.80009.7007.05
1
1
2 Jalencu Marian
IBN
IdentificatorIdentificator
02-06-1970 conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 01-10-2021 31-12-2023 LCȘ FMMSC USM 20.80009.7007.05
1
2
3 Sprincean Veaceslav
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
18-12-1980 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ FMMSC USM 20.80009.7007.05
4
9
4 Paladi Florentin
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
26-07-1971 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ FMMSC USM 20.80009.7007.05
2
7
5 Borsuc Alexandru
IBN
20-03-1944 Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ FMMSC USM 20.80009.7007.05

6 Andruh Vasili
IBN
Identificator
00-00-1995 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 03-01-2023 31-12-2023 LCȘ FMMSC USM 20.80009.7007.05

1
7 Caraman Mihail
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
12-08-1941 prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.75 titular 03-01-2023 31-12-2023 LCȘ FMMSC USM 20.80009.7007.05
1
3
8 Chiriţa Arcadii
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
00-00-1964 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 01-07-2021 31-12-2023 LCȘ FMMSC USM 20.80009.7007.05
2
5
9 Savva Marianna
IBN
IdentificatorIdentificator
31-12-1990 Doctor Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2023 31-12-2023 LCȘ FMMSC USM 20.80009.7007.05