Persoană
Codul proiectului:  20.80009.7007.01
Titlul proiectului:  Evaluarea vegetaţiei spontane din R.M. pentru conservarea şi utilizarea durabilă a diversităţii plantelor şi resurselor genetice vegetale în contextul adaptării la schimbările climatice
Conducătorul proiectului:  Dr. Miron Aliona Valentin
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
14 / 22 / 5 12.25 / 21 / 5 12.75 / 23 / 5 13.75 / 23 / 5
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 5 8 13
Evenimente recunoscute de ANACEC 2 2
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 1832.1 1917.9 2420.0 2386.8 8556.8
Finanțare Executată (mii lei 1832.1 1917.9 2420.0 2386.8 8556.8
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 13
Total finanțare (mii lei) 1832.1 1917.9 2420.0 2386.8 8556.8
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 23 1 6 6 4 5 4 2
2 din care femei 7 2 3 1 1 2
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 13 3 5 1 4 2 2
4 din care femei 6 2 2 1 1 2
5 Cumulanzi externi 12 1 4 1 3 2 3
6 din care femei 3 1 1 1 1
7 inclusiv cercetători 23 1 6 6 4 5 4 2
8 din care femei 7 2 3 1 1 2
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 1 1 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 8 1 3 1 3 1 1
12 din care femei 2 2
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 2 2 1
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 2 1 1
22 din care femei
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
13.75 unități / 23 persoane unice / 23 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Miron Aliona
IBN
IdentificatorIdentificator
23-11-1978 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 LGS GB 20.80009.7007.01
5
7
2 Postolache Dragoş
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
18-05-1977 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LGS GB 20.80009.7007.01

3 Titică Ghenadie
IBN
24-07-1984 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LGS GB 20.80009.7007.01
1
1
4 Talmaci Ludmila
IBN
01-07-1963 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LGS GB 20.80009.7007.01
2
2
5 Galupa Alexandru
IBN
09-05-1971 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-02-2020 31-12-2023 LGS GB 20.80009.7007.01
3
3
6 Florentă Gheorghe
IBN
Identificator
23-05-1984 Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 03-02-2020 31-12-2023 LGS GB 20.80009.7007.01
1
2
7 Florenţă Veronica
IBN
IdentificatorIdentificator
13-06-1988 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 01-01-2021 31-12-2023 LGS GB 20.80009.7007.01
1
2
8 Prosii Erii
IBN
10-01-1982 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 18-01-2022 31-12-2023 LGS GB 20.80009.7007.01
2
2
9 Grabovschi Vasile
IBN
24-04-1997 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 01-04-2021 30-11-2023 LGS GB 20.80009.7007.01

10 Mîrza Alexandru
IBN
19-07-1978 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 01-01-2022 31-12-2023 LGS GB 20.80009.7007.01

11 Postolache Gheorghe
IBN
IdentificatorIdentificator
02-05-1943 Doctor Habilitat prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 03-01-2023 31-12-2023 LGS GB 20.80009.7007.01
2
3
12 Lazu Ştefan
IBN
05-10-1941 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 titular 01-01-2022 31-12-2023 LGS GB 20.80009.7007.01

13 Teleuţă Alexandru
IBN
Identificator
31-10-1952 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 01-01-2023 31-12-2023 LGS GB 20.80009.7007.01
1
4
14 Scutaru Mihail
IBN
Identificator
17-10-1959 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 02-05-2023 30-09-2023 LGS GB 20.80009.7007.01

15 Opinca Valeriu 00-00-1975 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 02-05-2023 31-10-2023 LGS GB 20.80009.7007.01

16 Cojocaru Ghenadie
IBN
07-03-1986 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 02-05-2023 30-09-2023 LGS GB 20.80009.7007.01
3
3
17 Mardari Ala
IBN
06-01-1974 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 01-02-2023 30-11-2023 LGS GB 20.80009.7007.01
2
2
18 Grati Sabina
IBN
13-02-1984 Cercetător științific stagiar - E6026 0.75 titular 16-01-2023 30-11-2023 LGS GB 20.80009.7007.01

19 Coşman Valentina
IBN
Identificator
10-03-1956 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 01-03-2023 31-07-2023 LGS GB 20.80009.7007.01
1
10
20 Jardan Natalia
IBN
24-01-1977 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 fără remunerare 01-02-2023 30-11-2023 LGS GB 20.80009.7007.01
1
2
1 - 20 of 23