Persoană
Codul proiectului:  20.80009.5107.26
Titlul proiectului:  Elaborarea și modernizarea tehnologiilor de producere a cartofului și legumelor în contextul schimbărilor climatice în scopul asigurării unor producții inofensive stabile și durabile
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Iliev Petru Boris
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
17 / 20 / 5 12.25 / 18 / 5 12.75 / 17 / 5 12 / 17 / 5
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 1 1
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 1451.7 1606.7 1797.8 2045.7 6901.9
Finanțare Executată (mii lei 1449.0 1474.7 1682.4 1992.3 6598.4
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 1
Total finanțare (mii lei) 1449.0 1474.7 1682.4 1992.3 6598.4
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 17 4 1 7 7 1
2 din care femei 7 3 1 1 2
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 15 4 1 7 7 1
4 din care femei 6 3 1 1 2
5 Cumulanzi externi 4 2
6 din care femei 3 2
7 inclusiv cercetători 17 4 1 7 7 1
8 din care femei 7 3 1 1 2
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 3 3 3
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 5 1 3 3
12 din care femei 2 1 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 3 1 2 3
14 din care femei 1 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 2 2 2
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 3 2 1 1
22 din care femei 2 2
23 Conducători de doctorat 1 1 1
24 din care femei
12 unități / 17 persoane unice / 17 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Iliev Petru
IBN
Identificator
27-10-1955 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LATLC ISPHTA 20.80009.5107.26
1
2
2 Dadu Constantin
IBN
Identificator
20-02-1955 Doctor Habilitat prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 LATLC ISPHTA 20.80009.5107.26

3 Donica Ilie
IBN
01-08-1958 Doctor Habilitat prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul intern 01-04-2021 01-12-2023 LATLC ISPHTA 20.80009.5107.26

4 Chisnicean Vasile
IBN
05-03-1954 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LATLC ISPHTA 20.80009.5107.26

5 Ilieva Irina
IBN
Identificator
30-06-1954 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LATLC ISPHTA 20.80009.5107.26
1
1
6 Şambrai Victor 00-00-1962 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LATLC ISPHTA 20.80009.5107.26

7 Donica Maria
IBN
13-08-1959 conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 titular 04-05-2020 31-12-2023 LATLC ISPHTA 20.80009.5107.26

8 Novac Tatiana
IBN
05-08-1982 Doctor Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 04-01-2021 24-07-2023 LATLC ISPHTA 20.80009.5107.26

6
9 Vasilachi Iuliana
IBN
Identificator
18-07-1986 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LATLC ISPHTA 20.80009.5107.26

10 Dadu Ana
IBN
Identificator
19-12-1986 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 03-01-2020 15-11-2023 LATLC ISPHTA 20.80009.5107.26

2
11 Plugaru Simion
IBN
24-05-1949 Cercetător științific stagiar - E6026 0.75 titular 01-07-2020 31-12-2023 LATLC ISPHTA 20.80009.5107.26
1
1
12 Matragun Pavel
IBN
10-06-1987 Cercetător științific stagiar - E6026 0.75 titular 02-02-2021 31-12-2023 LATLC ISPHTA 20.80009.5107.26

13 Staci Constantin
IBN
Identificator
Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 04-01-2021 31-12-2023 LATLC ISPHTA 20.80009.5107.26

14 Alexionoc Valentina
IBN
00-00-1981 Cercetător științific stagiar - E6026 0.75 titular 03-01-2022 31-12-2023 LATLC ISPHTA 20.80009.5107.26
1
1
15 Pavalache Vasile
IBN
00-00-1965 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 01-03-2022 31-12-2023 LATLC ISPHTA 20.80009.5107.26
1
1
16 Grosu Ion
IBN
Identificator
10-12-1958 conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 02-01-2023 01-09-2023 LPTMP ISPHTA 20.80009.5107.26

7
17 Luca Daniela
IBN
00-00-1987 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 02-01-2023 31-12-2023 LATLC ISPHTA 20.80009.5107.26