Persoană
Codul proiectului:  20.80009.5107.17
Titlul proiectului:  Crearea, evaluarea și implementarea soiurilor noi de viță de vie și a clonelor soiurilor omologate, conforme schimbărilor climatice și principiilor de agricultură durabilă
Conducătorul proiectului:  Dr. Cazac Fiodor Leon
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
20.75 / 35 / 5 21.5 / 34 / 5 20.25 / 31 / 5 18.75 / 29 / 5
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 1 2 3
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 2306.5 2470.6 3105.6 3568.8 11451.5
Finanțare Executată (mii lei 2252.1 2389.6 2934.8 3427.2 11003.7
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 3
Total finanțare (mii lei) 2252.1 2389.6 2934.8 3427.2 11003.7
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 29 1 4 5 4 13 7 4
2 din care femei 10 1 3 1 3 1 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 27 1 3 5 3 13 6 4
4 din care femei 10 1 3 1 3 1 1
5 Cumulanzi externi 6 2 1 1 2 2
6 din care femei 1 1
7 inclusiv cercetători 29 1 4 5 4 13 7 4
8 din care femei 10 1 3 1 3 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 2 2 1 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 13 3 2 2 5 2 3
12 din care femei 3 1 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 5 1 2 2 2
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 2 1 1 1
22 din care femei
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
18.75 unități / 29 persoane unice / 29 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Cazac Fiodor
IBN
18-04-1952 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LGAVV ISPHTA 20.80009.5107.17

1
2 Nezalizova Irina
IBN
05-08-1961 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LGAVV ISPHTA 20.80009.5107.17

3 Cramarciuc Mihai
IBN
01-01-1951 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 LGAVV ISPHTA 20.80009.5107.17

4 Baca Ivan
IBN
IdentificatorIdentificator
19-09-1959 Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 LGAVV ISPHTA 20.80009.5107.17

1
5 Cornea Vladimir
IBN
IdentificatorIdentificator
12-03-1959 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 LGAVV ISPHTA 20.80009.5107.17

1
6 Tofan (Rusu) Svetlana
IBN
Identificator
23-02-1979 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LGAVV ISPHTA 20.80009.5107.17

7 Bîrsa Elena
IBN
Identificator
13-07-1970 Doctor Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LGAVV ISPHTA 20.80009.5107.17

1
8 Ungureanu Semion
IBN
Identificator
04-02-1938 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 titular 03-01-2020 31-12-2023 LPTMV ISPHTA 20.80009.5107.17

9 Botnarenco Andrei
IBN
Identificator
26-02-1955 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LPTMV ISPHTA 20.80009.5107.17

10 Antoci Alexandru
IBN
Identificator
07-03-1955 Cercetător științific - E6022 0.75 titular 03-01-2020 31-12-2023 LPTMV ISPHTA 20.80009.5107.17
1
1
11 Mihov Dumitru
IBN
Identificator
29-05-1985 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 03-01-2020 31-12-2023 LPTMV ISPHTA 20.80009.5107.17

12 Condur Maria
IBN
Identificator
20-12-1949 Cercetător științific - E6022 0.75 titular 03-01-2020 31-12-2023 LPTMV ISPHTA 20.80009.5107.17
1
1
13 Rapcea Mihail
IBN
Identificator
03-10-1954 Doctor Habilitat conf.cerc.
prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LPTMV ISPHTA 20.80009.5107.17

14 Chisili Serghei
IBN
Identificator
05-04-1979 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 LEP ISPHTA 20.80009.5107.17

2
15 Dumitraş Angela
IBN
Identificator
08-10-1979 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LEP ISPHTA 20.80009.5107.17

1
16 Cebanu Vitalie
IBN
Identificator
06-12-1959 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 titular 03-01-2020 31-12-2023 LIPVV ISPHTA 20.80009.5107.17
2
4
17 Degteari Vladimir
IBN
Identificator
15-05-1967 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 titular 03-01-2020 31-12-2023 LIPVV ISPHTA 20.80009.5107.17

1
18 Chiaburu Elena
IBN
07-07-1949 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 LIPVV ISPHTA 20.80009.5107.17

19 Armaşu Svetlana
IBN
Identificator
31-12-1976 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LIPVV ISPHTA 20.80009.5107.17

3
20 Mîdari Adrian
IBN
Identificator
05-08-1973 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LIPVV ISPHTA 20.80009.5107.17

1
1 - 20 of 29