Persoană
Codul proiectului:  20.80009.5107.16
Titlul proiectului:  Preparate microbiene biologic active noi pentru majorarea potențialului reproductiv și productiv al animalelor de interes zootehnic
Conducătorul proiectului:  Dr. Chiseliţă Oleg Aurelian
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
9.75 / 15 / 5 7 / 12 / 5 7 / 12 / 5 8 / 12 / 5
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 12 24 9 45
Evenimente recunoscute de ANACEC 1 1
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 819.6 862.0 872.9 1021.4 3575.9
Finanțare Executată (mii lei 819.6 856.9 986.2 1028.4 3691.1
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 45
Total finanțare (mii lei) 819.6 856.9 986.2 1028.4 3691.1
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 12 2 2 4 1 1
2 din care femei 9 2 2 3
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 9 2 2 4 1 1
4 din care femei 7 2 2 3
5 Cumulanzi externi 4 1
6 din care femei 3 1
7 inclusiv cercetători 12 2 2 4 1 1
8 din care femei 9 2 2 3
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 2 1 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 8 2 1 4
12 din care femei 7 2 1 3
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 3 1 2
14 din care femei 2 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 1 1
16 din care femei 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi
22 din care femei
23 Conducători de doctorat 1 1 1
24 din care femei
8 unități / 12 persoane unice / 13 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Chiseliţă Oleg
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
28-08-1972 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 LBL IMB 20.80009.5107.16

2
2 Efremova Nadejda
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
05-11-1992 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LBL IMB 20.80009.5107.16

2
3 Beşliu Alina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
12-05-1990 Doctor Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 28-02-2023 LBL IMB 20.80009.5107.16

2
4 Daniliş Marina
IBN
IdentificatorIdentificator
17-07-1984 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 01-05-2020 31-12-2023 LBL IMB 20.80009.5107.16

5 Darie Grigorie
IBN
18-02-1947 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 LBRRE ISPZMV 20.80009.5107.16

2
6 Rotari Doina
IBN
00-00-1993 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 02-01-2020 31-12-2023 LBRRE ISPZMV 20.80009.5107.16

1
7 Chiseliţa Natalia
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
27-03-1974 Doctor Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 03-01-2023 31-12-2023 LBL IMB 20.80009.5107.16

2
8 Tofan Elena
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
12-07-1982 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 05-01-2023 31-12-2023 LBL IMB 20.80009.5107.16

1
9 Rotaru Ana
IBN
00-00-1987 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 03-01-2023 31-12-2023 LBL IMB 20.80009.5107.16

3
10 Chiriac Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
21-06-1970 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2023 31-12-2023 LBL IMB 20.80009.5107.16

12
11 Macari Vasile
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1953 Doctor Habilitat Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 03-01-2023 31-12-2023 LBL IMB 20.80009.5107.16

2
12 Beşliu Alina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
12-05-1990 Doctor Cercetător științific - E6022 0.5 titular 01-03-2023 31-12-2023 LBL IMB 20.80009.5107.16

2
13 Cibotaru Elena
IBN
30-03-1977 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 01-03-2023 31-12-2023 LBRRE ISPZMV 20.80009.5107.16

2