Persoană
Codul proiectului:  20.80009.5107.14
Titlul proiectului:  Utilizarea metodelor genetice și biotehnologiilor moderne în scopul creării, devirozării și implementării în producere a soiurilor culturilor pomicole, portaltoaielor și culturilor bacifere, cu potenț
Conducătorul proiectului:  Dr. Cozmic Radu Vladimir
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
17.75 / 25 / 5 17.5 / 25 / 5 16.75 / 23 / 4 17.25 / 23 / 4
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 1 3 2 6
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 2220.1 2403.0 2700.9 3002.9 10326.9
Finanțare Executată (mii lei 2193.0 2304.6 2851.0 2973.1 10321.7
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 6
Total finanțare (mii lei) 2193.0 2304.6 2851.0 2973.1 10321.7
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 23 1 5 3 2 12 6 5
2 din care femei 12 4 1 2 5 4 2
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 22 5 3 2 12 6 5
4 din care femei 12 4 1 2 5 4 2
5 Cumulanzi externi 1 1
6 din care femei
7 inclusiv cercetători 23 1 5 3 2 12 6 5
8 din care femei 12 4 1 2 5 4 2
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 2 2 2
10 din care femei 1 1 1
11 doctor în ştiinţe 9 2 1 6 4 2
12 din care femei 4 1 3 3 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 6 1 1 4 3 2
14 din care femei 3 1 2 2 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 5 5
22 din care femei 4 4
23 Conducători de doctorat 1 1
24 din care femei
17.25 unități / 23 persoane unice / 25 înregistrări / 4 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Cozmic Radu
IBN
Identificator
09-04-1976 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LGAPP ISPHTA 20.80009.5107.14
1
3
2 Bucarciuc Victor
IBN
Identificator
16-11-1944 Doctor Habilitat prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 LGAPP ISPHTA 20.80009.5107.14
1
1
3 Pîntea Maria
IBN
Identificator
17-11-1948 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 titular 03-01-2020 16-07-2023 LGAPP ISPHTA 20.80009.5107.14

5
4 Mîndra Veaceslav
IBN
Identificator
16-12-1949 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 titular 03-01-2020 25-04-2023 LGAPP ISPHTA 20.80009.5107.14

5 Crivaia Parascovia
IBN
IdentificatorIdentificator
14-06-1964 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 03-01-2021 31-12-2023 LGAPP ISPHTA 20.80009.5107.14

1
6 Melnicenco Liudmila
IBN
Identificator
10-11-1954 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 LGAPP ISPHTA 20.80009.5107.14

7 Kneazeva Svetlana
IBN
20-07-1947 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 03-01-2020 12-12-2023 LGAPP ISPHTA 20.80009.5107.14

8 Ceban Ecaterina
IBN
Identificator
30-07-1955 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 LGAPP ISPHTA 20.80009.5107.14

9 Pasat Olga
IBN
Identificator
25-03-1963 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LGAPP ISPHTA 20.80009.5107.14

10 Borozan Emilian
IBN
29-08-1949 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 LGAPP ISPHTA 20.80009.5107.14

11 Clipa-Cucu Mariana
IBN
IdentificatorIdentificator
26-08-1981 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LGAPP ISPHTA 20.80009.5107.14

12 Terentii Petru
IBN
Identificator
28-05-1984 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LGAPP ISPHTA 20.80009.5107.14

1
13 Sacalî Natalia
IBN
03-02-1988 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LGAPP ISPHTA 20.80009.5107.14

1
14 Prodaniuc Leonid
IBN
Identificator
17-01-1976 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LVCFPPP ISPHTA 20.80009.5107.14

1
15 Calaşean Iurie
IBN
Identificator
20-11-1938 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 LVCFPPP ISPHTA 20.80009.5107.14

16 Cerneţ Alexandru
IBN
13-05-1958 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LVCFPPP ISPHTA 20.80009.5107.14
1
3
17 Panfilov Sergiu
IBN
IdentificatorIdentificator
04-03-1956 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-08-2021 31-12-2023 LVCFPPP ISPHTA 20.80009.5107.14

18 Prodaniuc Elena
IBN
Identificator
07-09-1976 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LVCFPPP ISPHTA 20.80009.5107.14

19 Covalenco Galina
IBN
Identificator
01-07-1956 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 LVCFPPP ISPHTA 20.80009.5107.14
1
1
20 Luchiţa Vasile
IBN
Identificator
14-10-1948 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 LVCFPPP ISPHTA 20.80009.5107.14

1 - 20 of 25