Persoană
Codul proiectului:  20.80009.5107.11
Titlul proiectului:  Conservarea ex-situ de lungă durată a resurselor genetice vegetale în banca de gene cu utilizarea metodelor biologiei moleculare în testarea stării de sănătate a dermoplasmei vegetale
Conducătorul proiectului:  Dr. Ganea Anatolie Ion
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
19 / 24 / 4 20.5 / 25 / 4 22.75 / 27 / 4 18.75 / 24 / 4
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 21 38 23 82
Evenimente recunoscute de ANACEC 1 1 2
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 2285.6 2414.9 2884.0 3158.2 10742.7
Finanțare Executată (mii lei 2285.6 2379.6 2870.4 3138.2 10673.8
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 81
Total finanțare (mii lei) 2285.6 2379.6 2870.4 3138.2 10673.8
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 24 5 1 3 4 9 7
2 din care femei 19 4 1 3 3 7 6
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 21 4 1 2 4 8 6
4 din care femei 16 3 1 2 3 6 5
5 Cumulanzi externi 6 1 2 1 2 1
6 din care femei 5 1 2 1 1 1
7 inclusiv cercetători 24 5 1 3 4 9 7
8 din care femei 19 4 1 3 3 7 6
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 10 2 2 6 5
12 din care femei 9 2 2 5 4
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 6 1 5 3
14 din care femei 5 1 4 2
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 5 4
22 din care femei 4 3
23 Conducători de doctorat 2 2 2
24 din care femei 1 1
18.75 unități / 24 persoane unice / 24 înregistrări / 4 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Ganea Anatolie
IBN
IdentificatorIdentificator
14-07-1954 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 09-01-2020 31-12-2023 LRGV IFGPP 20.80009.5107.11
6
6
2 Romanciuc Gabriela
IBN
IdentificatorIdentificator
17-07-1974 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 12-03-2021 31-12-2023 LRGV IFGPP 20.80009.5107.11

1
3 Corlăteanu Liudmila
IBN
IdentificatorIdentificator
24-01-1952 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LRGV IFGPP 20.80009.5107.11
5
5
4 Macovei Milania
IBN
IdentificatorIdentificator
02-05-1958 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 03-01-2022 31-12-2023 LRGV IFGPP 20.80009.5107.11

1
5 Melian Lolita
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1963 Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2022 31-12-2023 LRGV IFGPP 20.80009.5107.11
2
2
6 Bâlici Elena
IBN
IdentificatorIdentificator
14-03-1963 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LRGV IFGPP 20.80009.5107.11
1
2
7 Focşa Nina
IBN
IdentificatorIdentificator
05-06-1950 Cercetător științific - E6022 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LRGV IFGPP 20.80009.5107.11

8 Curşunji Dmitri
IBN
IdentificatorIdentificator
16-01-1969 Cercetător științific - E6022 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LRGV IFGPP 20.80009.5107.11

1
9 Mihăilă Victoria
IBN
IdentificatorIdentificator
01-10-1978 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2021 31-12-2023 LRGV IFGPP 20.80009.5107.11
3
3
10 Mogîlda Anatolii
IBN
IdentificatorIdentificator
27-10-1991 Cercetător științific - E6022 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LRGV IFGPP 20.80009.5107.11
4
4
11 Cuțitaru Doina
IBN
IdentificatorIdentificator
27-11-1989 Cercetător științific - E6022 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LRGV IFGPP 20.80009.5107.11
3
4
12 Chitrosan Liliana
IBN
IdentificatorIdentificator
25-10-1986 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 01-06-2020 31-12-2023 LRGV IFGPP 20.80009.5107.11

13 Rusu Iuliana
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1995 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 01-06-2020 31-12-2023 LRGV IFGPP 20.80009.5107.11

3
14 Ivanţova Irina
IBN
IdentificatorIdentificator
22-06-1991 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 09-03-2020 31-12-2023 LRGV IFGPP 20.80009.5107.11

2
15 Tumanova Lidia
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
03-01-1953 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 09-01-2020 31-12-2023 LGM IFGPP 20.80009.5107.11

1
16 Zamorzaeva-Orleanscaia Irina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
08-07-1956 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LGM IFGPP 20.80009.5107.11
1
2
17 Deaghileva Angela
IBN
IdentificatorIdentificator
20-07-1964 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LGM IFGPP 20.80009.5107.11
1
1
18 Belousova Galina
IBN
IdentificatorIdentificator
16-02-1955 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LGM IFGPP 20.80009.5107.11
2
2
19 Mitin Valentin
IBN
IdentificatorIdentificator
16-08-1951 Cercetător științific - E6022 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LGM IFGPP 20.80009.5107.11

3
20 Bahşiev Aighiuni
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
01-10-1993 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LGM IFGPP 20.80009.5107.11
1
2
1 - 20 of 24