Persoană
Codul proiectului:  20.80009.5107.05
Titlul proiectului:  Valorificarea la scara industrială a potențialului oenologic al soiurilor și clonelor de struguri asanate de selecție nouă și autohtone pentru fabricarea producției vinicule competitive pe piețele internaționale
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Taran Nicolae Gheorghe
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
22.75 / 33 / 5 24.75 / 35 / 6 22.25 / 32 / 6 25 / 30 / 6
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 5 4 6 15
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 2783.3 2966.4 3370.5 3946.6 13066.8
Finanțare Executată (mii lei 2783.3 2889.5 3137.4 3838.1 12648.3
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 15
Total finanțare (mii lei) 2783.3 2889.5 3137.4 3838.1 12648.3
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 30 2 8 3 4 10 7 2
2 din care femei 17 1 5 1 3 5 5
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 25 1 6 3 4 9 7 1
4 din care femei 16 5 1 3 5 5
5 Cumulanzi externi 6 1 2 2 1 1
6 din care femei 1 1
7 inclusiv cercetători 30 2 8 3 4 10 7 2
8 din care femei 17 1 5 1 3 5 5
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 3 1 2 2 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 11 1 4 1 5 1 1
12 din care femei 7 1 2 1 3 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 7 2 1 1 3 3
14 din care femei 5 2 1 2 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 1 1
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 2 2 1 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 4 1 1 1
22 din care femei 4 1 1 1
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
25 unități / 30 persoane unice / 40 înregistrări / 6 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Bondarciuc Victor
IBN
Identificator
28-02-1949 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LVCFVV ISPHTA 20.80009.5107.05
1
1
2 Taran Nicolae
IBN
Identificator
09-05-1960 Doctor Habilitat conf.cerc.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LBMV ISPHTA 20.80009.5107.05
4
5
3 Sultanova Olga
IBN
IdentificatorIdentificator
08-01-1950 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 titular 03-01-2020 31-12-2023 LVCFVV ISPHTA 20.80009.5107.05
1
2
4 Constantinova Irina
IBN
03-01-1960 Cercetător științific - E6022 0.75 titular 03-01-2020 07-07-2023 LVCFVV ISPHTA 20.80009.5107.05

5 Haustov Evghenii
IBN
Identificator
13-05-1991 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LVCFVV ISPHTA 20.80009.5107.05
2
3
6 Schiţco Nicolai
IBN
31-05-1985 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 03-01-2020 31-12-2023 LVCFVV ISPHTA 20.80009.5107.05

2
7 Dubceac Marcela
IBN
Identificator
00-00-1982 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LVCFVV ISPHTA 20.80009.5107.05
1
2
8 Ponomariova Irina
IBN
Identificator
01-03-1959 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LOVDOBT ISPHTA 20.80009.5107.05
2
3
9 Găină Boris
IBN
IdentificatorIdentificator
17-08-1947 Doctor Habilitat prof.cerc.
Consultant științific - E6014 0.25 cumul 03-01-2020 30-06-2023 LOVDOBT ISPHTA 20.80009.5107.05

6
10 Golenco Lidia
IBN
Identificator
01-02-1951 Cercetător științific - E6022 1 titular 07-09-2021 31-12-2023 LOVDOBT ISPHTA 20.80009.5107.05

11 Nemţeanu Silvia
IBN
Identificator
05-12-1985 Cercetător științific - E6022 1 titular 04-01-2021 31-12-2023 LOVDOBT ISPHTA 20.80009.5107.05

2
12 Stiţiuc Mihail
IBN
Identificator
04-03-1952 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 LOVDOBT ISPHTA 20.80009.5107.05

13 Soldatenco (Grigorean) Olga
IBN
Identificator
21-06-1987 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 15-06-2023 LBMV ISPHTA 20.80009.5107.05
1
1
14 Stoleicova (Vasiucovici) Svetlana
IBN
15-04-1998 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 03-01-2020 31-12-2023 LBMV ISPHTA 20.80009.5107.05

15 Adajuc Victoria
IBN
Identificator
20-05-1984 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 LBMV ISPHTA 20.80009.5107.05
1
1
16 Morari Boris
IBN
Identificator
30-07-1986 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LBMV ISPHTA 20.80009.5107.05
2
3
17 Glavan Pavel
IBN
Identificator
08-02-1970 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LBMV ISPHTA 20.80009.5107.05
1
1
18 Sandu Vasile
IBN
Identificator
26-06-1970 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LBMV ISPHTA 20.80009.5107.05
1
1
19 Scorbanova Elena
IBN
IdentificatorIdentificator
19-06-1951 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LVCPAlc ISPHTA 20.80009.5107.05
2
2
20 Degteari Natalia
IBN
Identificator
30-03-1975 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LVCPAlc ISPHTA 20.80009.5107.05
2
2
1 - 20 of 40