Persoană
Codul proiectului:  20.80009.5107.04
Titlul proiectului:  Adaptarea tehnologiilor durabile și ecologice de producere a fructelor sub aspect cantitativ și calitativ în funcție de integritatea sistemei de cultură și schimbărilor climatice
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Balan Valerian Vasile
2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
12 / 33 / 6 14 / 33 / 6 14 / 27 / 6
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 2 1 32 35
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 1250.4 1250.4 1521.2 4022.0
Finanțare Executată (mii lei 1238.3 1246.9 1536.2 4021.4
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 35
Total finanțare (mii lei) 1238.3 1246.9 1536.2 4021.4
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 27 6 8 2 2 3 3
2 din care femei 10 2 2 2 1 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 25 6 7 2 2 3 3
4 din care femei 10 2 2 2 1 1
5 Cumulanzi externi 4 3
6 din care femei 1 1
7 inclusiv cercetători 26 6 8 2 2 2 3
8 din care femei 10 2 2 2 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 2 2 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 6 1 2 1 1 1 2
12 din care femei 4 1 1 1 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 1 1
14 din care femei 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 5 1 2 2 3
16 din care femei 2 1 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 2 2 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 14 5 5 1
22 din care femei 1 1
23 Conducători de doctorat 2 2 1
24 din care femei
14 unități / 27 persoane unice / 28 înregistrări / 6 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Balan Valerian
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
29-09-1949 Doctor Habilitat prof.univ
Consultant științific - E6014 0.5 cumul intern 01-01-2021 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.04
7
8
2 Volconovici Liviu
IBN
21-05-1956 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.04

3 Peşteanu Ananie
IBN
Identificator
15-07-1962 conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.04
7
10
4 Andriucă Valentina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
15-07-1956 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.04
1
7
5 Balan Petru
IBN
26-08-1988 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.04
1
5
6 Şarban Vasile
IBN
Identificator
23-01-1982 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.04
3
4
7 Buză Corneliu
IBN
11-04-1991 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.04
5
5
8 Talpalaru Dumitru
IBN
17-02-1983 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.04
2
4
9 Liuțcan Valentina 00-00-1982 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-08-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.04

10 Ichim Viorica
IBN
Identificator
00-00-1976 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.04

11 Balan Ana 00-00-1955 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.04

12 Balan Valerian
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
29-09-1949 Doctor Habilitat prof.univ
Consultant științific - E6014 1 titular 03-01-2023 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.04
7
8
13 Vămăşescu Sergiu
IBN
08-05-1984 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2023 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.04
3
3
14 Secrieru Silvia
IBN
Identificator
04-06-1974 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 01-04-2023 30-09-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.04
2
6
15 Mihailov Irina
IBN
IdentificatorIdentificator
24-01-1982 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 01-04-2023 30-09-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.04
1
8
16 Bîlici Inna
IBN
21-03-1991 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.75 cumul intern 03-01-2023 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.04

6
17 Dodica Dmitri
IBN
00-00-1984 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 01-07-2023 30-09-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.04
5
5
18 Fedorciucov Ilia
IBN
29-01-1991 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 01-07-2023 30-09-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.04
2
3
19 Pompuş Irina
IBN
IdentificatorIdentificator
19-12-1986 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 01-07-2023 30-09-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.04
1
7
20 Cațer Ana
IBN
29-06-1994 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 01-07-2023 30-09-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.04
1
2
1 - 20 of 28