Persoană
Codul proiectului:  20.80009.5107.03
Titlul proiectului:  Valorificarea eficientă a resurselor genetice vegetale și biotehnologiilor avansate în scopul sporirii adaptabilității plantelor de cultură și schimbările climatice
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Botnari Vasile Tudor
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
11.75 / 16 / 5 12.5 / 15 / 5 11.75 / 14 / 5 11 / 14 / 5
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 17 15 14 46
Evenimente recunoscute de ANACEC 1 1 2
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei)
Finanțare Executată (mii lei
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 45
Total finanțare (mii lei)
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 14 4 3 1 6 4 1
2 din care femei 4 2 1 1 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 14 4 3 1 6 4 1
4 din care femei 4 2 1 1 1
5 Cumulanzi externi 1 1
6 din care femei
7 inclusiv cercetători 14 4 3 1 6 4 1
8 din care femei 4 2 1 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 3 1 2 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 7 2 1 4 3 1
12 din care femei 3 1 1 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 5 1 1 3 2
14 din care femei 2 1 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 3 3
22 din care femei
23 Conducători de doctorat 1 1 1
24 din care femei 1 1
11 unități / 14 persoane unice / 14 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Botnari Vasile
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
30-01-1952 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LGPRP IFGPP 20.80009.5107.03
2
2
2 Alexandrov Eugeniu
IBN
IdentificatorIdentificator
01-01-1973 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LGPRP IFGPP 20.80009.5107.03
2
3
3 Sîromeatnicov Iulia
IBN
IdentificatorIdentificator
25-04-1950 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2023 31-12-2023 LGPRP IFGPP 20.80009.5107.03
2
2
4 Mihailov Mihai
IBN
IdentificatorIdentificator
21-01-1959 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LGPRP IFGPP 20.80009.5107.03

5 Chilinciuc Alexei
IBN
IdentificatorIdentificator
26-01-1955 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 titular 09-01-2020 31-12-2023 LGPRP IFGPP 20.80009.5107.03
2
2
6 Climenco (Cravcenco) Oxana
IBN
IdentificatorIdentificator
07-05-1973 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LGPRP IFGPP 20.80009.5107.03

7 Ciobanu Renata
IBN
IdentificatorIdentificator
10-02-1976 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 09-01-2020 31-12-2023 LGPRP IFGPP 20.80009.5107.03
1
1
8 Gladei Mihai
IBN
IdentificatorIdentificator
31-01-1990 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LGPRP IFGPP 20.80009.5107.03
2
2
9 Paladi Ion
IBN
IdentificatorIdentificator
27-04-1995 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LGPRP IFGPP 20.80009.5107.03
1
2
10 Povelco Oleg 08-08-1998 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 01-03-2021 31-12-2023 LGPRP IFGPP 20.80009.5107.03

11 Cotenco Eugenia
IBN
IdentificatorIdentificator
13-10-1960 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2023 31-12-2023 LGPRP IFGPP 20.80009.5107.03
2
2
12 Moraru Gheorghe
IBN
IdentificatorIdentificator
28-04-1935 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 23-01-2023 31-12-2023 LGPRP IFGPP 20.80009.5107.03

13 Stefanet Petru
IBN
18-06-1954 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 titular 19-04-2023 19-07-2023 LGPRP IFGPP 20.80009.5107.03

14 Statnic Mihail
IBN
16-04-1996 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 02-10-2023 31-12-2023 LGPRP IFGPP 20.80009.5107.03

3