Persoană
Codul proiectului:  20.80009.5107.01
Titlul proiectului:  Studii genetico-moleculare și biotehnologice ale florii-soarelui în contextul asigurării managementului durabil al ecosistemelor agricole
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Duca Maria Vasile
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
11.5 / 13 / 5 9.5 / 12 / 6 10.5 / 14 / 5 8.5 / 11 / 5
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 20 23 20 63
Evenimente recunoscute de ANACEC 2 2 4
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 1120.0 1120.0 1120.0 1304.4 4664.4
Finanțare Executată (mii lei 1120.0 1120.0 1120.0 1304.4 4664.4
Cofinanțare (mii lei) 112.0 50.0 50.0 212.0
Menționat proiectul în publicație 60
Total finanțare (mii lei) 1232.0 1170.0 1170.0 1304.4 4876.4
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 11 5 3 3 3
2 din care femei 7 3 3 1 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 9 5 2 2 2
4 din care femei 6 3 2 1 1
5 Cumulanzi externi 5 2 1 2 2
6 din care femei 3 2 1
7 inclusiv cercetători 11 5 3 3 3
8 din care femei 7 3 3 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 1 1 1
10 din care femei 1 1 1
11 doctor în ştiinţe 8 4 3 1 1
12 din care femei 6 3 3
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 1 1
14 din care femei 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 2 2 2
16 din care femei 1 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1 1
20 din care femei 1 1 1
21 Doctoranzi 1 1
22 din care femei
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
8.5 unități / 11 persoane unice / 12 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Duca Maria
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
19-06-1956 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 04-01-2021 30-09-2023 CCŞ GF USM 20.80009.5107.01
11
13
2 Port Angela
IBN
IdentificatorIdentificator
11-01-1973 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 CCŞ GF USM 20.80009.5107.01
2
3
3 Bivol Ina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
10-07-1975 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 CCŞ GF USM 20.80009.5107.01
3
5
4 Mutu (Calmîş) Ana
IBN
IdentificatorIdentificator
24-08-1986 Doctor Cercetător științific - E6022 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 CCŞ GF USM 20.80009.5107.01
1
1
5 Burcovschi Ion
IBN
IdentificatorIdentificator
05-08-1982 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 11-01-2020 06-09-2023 CCŞ GF USM 20.80009.5107.01
6
7
6 Gisca Ion
IBN
Identificator
22-09-1958 Doctor Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 04-05-2020 31-12-2023 CCŞ GF USM 20.80009.5107.01
1
1
7 Lungu Lidia
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
19-06-1985 Doctor Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 01-10-2022 31-12-2023 CCŞ GF USM 20.80009.5107.01

7
8 Clapco Steliana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
20-04-1978 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 01-03-2022 31-12-2023 CCŞ GF USM 20.80009.5107.01
5
10
9 Boian Ilie
IBN
IdentificatorIdentificator
26-04-1955 conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 01-10-2020 31-12-2023 CCŞ GF USM 20.80009.5107.01
5
5
10 Domenco Rodion
IBN
IdentificatorIdentificator
13-08-1983 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 01-10-2020 31-12-2023 CCŞ GF USM 20.80009.5107.01
6
6
11 Duca Maria
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
19-06-1956 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.5 titular 01-10-2023 31-12-2023 CCŞ GF USM 20.80009.5107.01
11
13
12 Martea Rodica
IBN
IdentificatorIdentificator
30-07-1987 Doctor Cercetător științific - E6022 0.5 titular 01-01-2023 31-12-2023 CCŞ GF USM 20.80009.5107.01
3
3