Persoană
Codul proiectului:  20.80009.8007.40
Titlul proiectului:  Integrarea mecanismelor epileptogenezei cu scopul creării rețelei de diagnostic și tratament multimodal al epilepsiei
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Groppa Stanislav Alexandru
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
10 / 22 / 4 9.75 / 24 / 4 9.75 / 24 / 4 12 / 24 / 4
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 1 10 11
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 896.5 896.5 896.5 1088.2 3777.7
Finanțare Executată (mii lei 892.5 896.2 820.4 1088.2 3697.3
Cofinanțare (mii lei) 179.2 179.2
Menționat proiectul în publicație 11
Total finanțare (mii lei) 1071.7 896.2 820.4 1088.2 3876.5
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 24 5 8 1 1 1
2 din care femei 17 4 5
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 10 1 2 1 1 1
4 din care femei 7 1 1
5 Cumulanzi externi 14 4 6
6 din care femei 10 3 4
7 inclusiv cercetători 24 5 8 1 1 1
8 din care femei 17 4 5
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 2 1 1
10 din care femei 1
11 doctor în ştiinţe 4 1 1
12 din care femei 2
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 2 1 1
16 din care femei 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 3 1 1
22 din care femei 1
23 Conducători de doctorat 2 1 1
24 din care femei 1
12 unități / 24 persoane unice / 30 înregistrări / 4 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Chiosa Vitalie
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
23-07-1973 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 LNGM USMF 20.80009.8007.40
1
4
2 Aftene Daniela
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
18-12-1988 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 01-01-2021 31-12-2023 LNGM USMF 20.80009.8007.40

1
3 Chelban Viorica
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
25-10-1985 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 02-01-2020 31-12-2023 LNGM USMF 20.80009.8007.40

1
4 Ciolac Dumitru
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
02-03-1987 Doctor Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 02-01-2020 31-12-2023 LNGM USMF 20.80009.8007.40

6
5 Condratiuc Elena
IBN
Identificator
21-03-1989 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 03-01-2022 31-12-2023 LNGM USMF 20.80009.8007.40
1
1
6 Doțen Natalia
IBN
IdentificatorIdentificator
07-04-1983 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 01-01-2021 31-01-2023 LNGM USMF 20.80009.8007.40
1
1
7 Dragan Diana
IBN
Identificator
04-09-1986 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 02-01-2020 31-12-2023 LNGM USMF 20.80009.8007.40
2
2
8 Gasnaș (Catereniuc) Daniela
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
08-02-1991 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LNGM USMF 20.80009.8007.40

9 Leahu Pavel
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
25-12-1989 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 01-01-2021 31-12-2023 LNGM USMF 20.80009.8007.40

4
10 Stoianov (Chitic) Natalia
IBN
Identificator
03-08-1981 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 01-01-2021 31-12-2023 LNGM USMF 20.80009.8007.40

11 Vataman Anatolie
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
01-07-1986 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 LNGM USMF 20.80009.8007.40

3
12 Vasilieva Maria
IBN
Identificator
20-10-1992 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 02-01-2020 31-12-2023 LNGM USMF 20.80009.8007.40
2
5
13 Gavriluța Diana
IBN
Identificator
19-03-1995 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 01-03-2022 30-04-2023 LNGM USMF 20.80009.8007.40

1
14 Hadjiu Svetlana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
00-00-1960 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 01-03-2022 31-12-2023 LȘN IMC 20.80009.8007.40
1
115
15 Feghiu Ludmila
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
00-00-1983 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 01-03-2022 31-12-2023 LȘN IMC 20.80009.8007.40

71
16 Groppa Stanislav
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
15-05-1956 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 01-01-2023 31-12-2023 LNGM USMF 20.80009.8007.40
2
34
17 Calistru Iulia
IBN
00-00-1992 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 01-01-2023 31-12-2023 LȘN IMC 20.80009.8007.40

41
18 Constantin Olga
IBN
00-00-1992 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 01-01-2023 31-12-2023 LȘN IMC 20.80009.8007.40

35
19 Capestru Elena
IBN
00-00-1991 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 01-01-2023 31-12-2023 LȘN IMC 20.80009.8007.40

42
20 Istratiuc Irina
IBN
00-00-1991 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 01-01-2023 31-12-2023 LȘN IMC 20.80009.8007.40

39
1 - 20 of 30