Persoană
Codul proiectului:  20.80009.8007.39
Titlul proiectului:  Tulburări cognitive majore (demență) la pacienții cu patologie neurodegenerativă și vasculară
Conducătorul proiectului:  Dr. Rotaru Lilia Afanasi
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
6 / 13 / 4 4.5 / 11 / 4 4.25 / 12 / 4 3 / 6 / 3
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 26 53 16 22 117
Evenimente recunoscute de ANACEC 4 4
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 378.2 378.2 378.2 378.2 1512.8
Finanțare Executată (mii lei 271.1 370.6 330.8 356.9 1329.4
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 116
Total finanțare (mii lei) 271.1 370.6 330.8 356.9 1329.4
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 6 1 1 1
2 din care femei 5 1 1 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 5 1 1 1
4 din care femei 5 1 1 1
5 Cumulanzi externi 1
6 din care femei
7 inclusiv cercetători 6 1 1 1
8 din care femei 5 1 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 1 1
10 din care femei 1 1
11 doctor în ştiinţe 3 1 1 1
12 din care femei 3 1 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 2 1 1
14 din care femei 2 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 2
22 din care femei 1
23 Conducători de doctorat 2 1 1
24 din care femei 2 1 1
3 unități / 6 persoane unice / 6 înregistrări / 3 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Odobescu Stela
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
07-02-1964 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LNF INN 20.80009.8007.39
7
12
2 Grosu Oxana
IBN
IdentificatorIdentificator
23-08-1985 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LNF INN 20.80009.8007.39
15
41
3 Melnic Adrian
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
00-00-1988 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 LV INN 20.80009.8007.39
4
8
4 Bubuioc Ana-Maria
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1994 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 01-01-2023 31-12-2023 LV INN 20.80009.8007.39

1
5 Rotaru Lilia
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
25-05-1975 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 01-01-2022 31-12-2023 LNF INN 20.80009.8007.39
16
22
6 Rusu Irina Felicia
IBN
Identificator
00-00-1994 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 01-01-2023 31-12-2023 LV INN 20.80009.8007.39