Persoană
Codul proiectului:  20.80009.8007.32
Titlul proiectului:  Anomaliile congenitale chirurgicale la nou-nascut, sugar, adolescent. Chirurgia reconstructivă în afecțiunile malformative congenitale la copil 0-18 ani
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Gudumac Eva Mihail
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
8.75 / 20 / 5 8.75 / 22 / 5 8.75 / 21 / 5 7.75 / 21 / 5
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 7 11 3 4 25
Evenimente recunoscute de ANACEC 1 1
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 1272.9 1272.9 1272.9 1384.3 5203.0
Finanțare Executată (mii lei 1122.7 1240.1 1272.0 1384.3 5019.1
Cofinanțare (mii lei) 47.1 47.1
Menționat proiectul în publicație 3
Total finanțare (mii lei) 1169.8 1240.1 1272.0 1384.3 5066.2
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 21 1 5 2 6 2 2 1
2 din care femei 10 1 3 1 1 1 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 14 1 1 5 2 2 1
4 din care femei 6 1 1 1 1
5 Cumulanzi externi 7 4 2 1
6 din care femei 4 3 1
7 inclusiv cercetători 21 1 5 2 6 2 2 1
8 din care femei 10 1 3 1 1 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 3 2 1 1
10 din care femei 1 1 1
11 doctor în ştiinţe 6 2 4 1
12 din care femei 3 2 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 4 3 1 2
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1 1
20 din care femei 1 1 1
21 Doctoranzi 5 1 1 1 1
22 din care femei 1 1
23 Conducători de doctorat 1 1 1
24 din care femei 1 1 1
7.75 unități / 21 persoane unice / 21 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Gudumac Eva
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
06-05-1941 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LICC USMF 20.80009.8007.32
2
11
2 Babuci Stanislav
IBN
IdentificatorIdentificator
21-05-1966 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 LICC USMF 20.80009.8007.32
1
1
3 Şavga Nicolae
IBN
19-01-1966 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LICC USMF 20.80009.8007.32

1
4 Baranov (Sofronovici) Lilia
IBN
Identificator
13-04-1969 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LICC USMF 20.80009.8007.32

5 Dănilă Alina
IBN
IdentificatorIdentificator
26-02-1980 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 LICC USMF 20.80009.8007.32

1
6 Revenco Ina
IBN
Identificator
31-10-1980 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 LICC USMF 20.80009.8007.32

7 Pisarenco Aliona
IBN
Identificator
02-10-1977 Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 04-01-2021 31-12-2023 LICC USMF 20.80009.8007.32

8 Ambros Igor
IBN
Identificator
02-12-1987 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 03-01-2020 31-12-2023 LICC USMF 20.80009.8007.32

3
9 Livşiţ Irina
IBN
IdentificatorIdentificator
14-01-1981 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 03-01-2020 31-12-2023 LICC USMF 20.80009.8007.32

3
10 Guzgan Iurie
IBN
14-03-1956 conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 01-01-2021 31-12-2023 LCMCC SCR 20.80009.8007.32

3
11 Cheptanaru Eduard
IBN
Identificator
31-05-1972 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 25-02-2020 31-12-2023 LCMCC SCR 20.80009.8007.32

6
12 Sciuca Nichifor
IBN
28-10-1983 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 25-02-2020 31-12-2023 LCMCC SCR 20.80009.8007.32

1
13 Naghita Varvara
IBN
26-07-1994 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 01-01-2022 31-12-2023 LCMCC SCR 20.80009.8007.32

1
14 Roller Victor
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
02-12-1964 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 LICC USMF 20.80009.8007.32
2
11
15 Bunescu Victoria
IBN
00-00-1988 Cercetător științific stagiar - E6026 0 fără remunerare 03-01-2023 31-12-2023 LICC USMF 20.80009.8007.32

16 Pleşca Alina
IBN
00-00-1992 Cercetător științific stagiar - E6026 0 fără remunerare 03-01-2023 31-12-2023 LICC USMF 20.80009.8007.32

17 Sultan Marcela
IBN
00-00-1990 Cercetător științific stagiar - E6026 0 fără remunerare 03-01-2023 31-12-2023 LICC USMF 20.80009.8007.32

18 Verdeș Sorin 00-00-1991 Cercetător științific stagiar - E6026 0 fără remunerare 03-01-2023 31-12-2023 LICC USMF 20.80009.8007.32

19 Corcea Vasile
IBN
Identificator
28-11-1960 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 01-01-2021 31-12-2023 LCMCC SCR 20.80009.8007.32

6
20 Plataș Victor
IBN
Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 01-01-2022 31-12-2023 LCMCC SCR 20.80009.8007.32

1 - 20 of 21