Persoană
Codul proiectului:  20.80009.8007.34
Titlul proiectului:  Alternative terapeutice noi de ameliorere a prognozei de lungă durată a pacienților cu insuficiență cardiacă cronică prin implementarea strategiilor chirurgicale, intervenționale și de recuperare peri
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Vataman Eleonora Boris
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
7.25 / 12 / 5 5.25 / 10 / 5 6.75 / 11 / 5 4.75 / 8 / 5
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 9 4 11 8 32
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 636.9 636.9 636.9 651.9 2562.6
Finanțare Executată (mii lei 633.6 633.5 636.5 651.9 2555.5
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație
Total finanțare (mii lei) 633.6 633.5 636.5 651.9 2555.5
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 8 1 1 1 1 1 1
2 din care femei 6 1 1 1 1 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 6 1 1 1 1
4 din care femei 5 1 1 1 1
5 Cumulanzi externi 2 1 1
6 din care femei 1 1
7 inclusiv cercetători 8 1 1 1 1 1 1
8 din care femei 6 1 1 1 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 3 1 1 1 1
10 din care femei 3 1 1 1 1
11 doctor în ştiinţe 3 1 1 1
12 din care femei 2 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 2 1 1
14 din care femei 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1
18 din care femei 1 1
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1 1
20 din care femei 1 1 1
21 Doctoranzi 3 1
22 din care femei 2
23 Conducători de doctorat 1 1
24 din care femei 1 1
4.75 unități / 8 persoane unice / 8 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Vataman Eleonora
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
09-11-1945 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 02-03-2020 31-12-2023 LȘICC Icard 20.80009.8007.34
1
3
2 Ivanov Victoria
IBN
IdentificatorIdentificator
03-02-1971 Doctor Habilitat conf.cerc.
prof.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LȘICC Icard 20.80009.8007.34
4
4
3 Ciobanu Lucia
IBN
IdentificatorIdentificator
17-09-1980 Doctor Habilitat Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 03-01-2022 31-12-2023 LȘICC Icard 20.80009.8007.34
5
7
4 Batrînac Aureliu
IBN
Identificator
09-06-1966 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 02-03-2020 31-12-2023 LȘICC Icard 20.80009.8007.34

4
5 Cazacu Janna
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1989 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LȘICC Icard 20.80009.8007.34
1
2
6 Moscalu Vitalie
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1984 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LȘICC Icard 20.80009.8007.34

4
7 Dodu Stela
IBN
00-00-1993 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 titular 16-05-2022 31-12-2023 LȘICC Icard 20.80009.8007.34
2
2
8 Munteanu (Ivanov) Mihaela
IBN
Identificator
20-06-1993 Doctor Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 16-05-2022 31-12-2023 LȘICC Icard 20.80009.8007.34