Listă proiecte:
Rapoarte instituționale pe ani
2021 2022
Export XLS
Nr. Codul proiectului Denumirea proiectului Organizația Parteneri Conducătorul proiectului Total
Exp.1+
Exp.2+
Exp.3
Total finanțare (mii lei) Calificativul general Unități,
finanțare
prin proiecte
Angajați,
finanțare
prin proiecte
Titulari,
finanțare
prin proiecte
Total publicații
indexate în IBN
Manifestări științifice
1 20.80009.8007.04 Studiul comparativ al impactului unor abordări diverse în tratamentul hipertensiunii arteriale rezistente la pacienții cu sau fără diabet zaharat IMSP Institutul de Cardiologie Dr. hab. Carauş Alexandru Pavel 276.6 701.8 5.75 7 5 18
2 20.80009.8007.10 Evaluarea markerilor instrumentali și biochimici în managementul pacienților cu infarct miocardic acut fără elevare de segment ST, precum și în aprecierea gradului de afectare coronariană microvascula IMSP Institutul de Cardiologie Dr. hab. Popovici Mihail Ilie 267.6 1510.1 10 15 6 13
3 20.80009.8007.28 Abordarea strategică a Tromboembolismului Pulmonar în perioada pre- și postspitalicească în condițiile RM IMSP Institutul de Cardiologie Dr. Diaconu Nadejda 253.2 617.3 6.25 9 3 14
4 20.80009.8007.33 Aspecte evolutive ale sindromului metabolic la copii sub tratament cu inhibitorii lipazei gastrointestinale IMSP Institutul de Cardiologie Dr. hab. Mătrăgună Nelea Gheorghe 248.5 387.4 2 3 1 2
5 20.80009.8007.34 Alternative terapeutice noi de ameliorere a prognozei de lungă durată a pacienților cu insuficiență cardiacă cronică prin implementarea strategiilor chirurgicale, intervenționale și de recuperare peri IMSP Institutul de Cardiologie Dr. hab. Vataman Eleonora Boris 248.4 651.9 4.75 8 3 32
Total 1294.3 0 28.75 42 18 79 0