Persoană
Codul proiectului:  20.80009.8007.25
Titlul proiectului:  Fragilitatea: diagnosticul și profilaxia în coraportul problemelor medico- psiho-sociale ale vîrstnicului vulnerabil
Conducătorul proiectului:  Dr. Negară Anatolie Ion
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
6.5 / 9 / 4 6.25 / 9 / 4 7 / 9 / 4 7 / 10 / 4
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 1 1 2
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 695.9 695.9 695.9 822.0 2909.7
Finanțare Executată (mii lei 693.9 695.8 686.5 822.0 2898.2
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 2
Total finanțare (mii lei) 693.9 695.8 686.5 822.0 2898.2
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 10 3 3 3 1 1
2 din care femei 9 3 3 3
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 6 1 2 3
4 din care femei 6 1 2 3
5 Cumulanzi externi 5 2 1 1 1 1
6 din care femei 4 2 1 1
7 inclusiv cercetători 10 3 3 3 1 1
8 din care femei 9 3 3 3
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 4 1 2 1 1
12 din care femei 3 1 2
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 2 1 1 1
16 din care femei 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 3 3
22 din care femei 3 3
23 Conducători de doctorat 1 1 1
24 din care femei
7 unități / 10 persoane unice / 11 înregistrări / 4 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Negară Anatolie
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
20-08-1953 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 LGeron USMF 20.80009.8007.25

2 Lupaşcu-Volentir Felicia
IBN
IdentificatorIdentificator
17-01-1976 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 05-08-2020 31-12-2023 LGeron USMF 20.80009.8007.25
1
1
3 Popa Ana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
28-05-1987 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LGeron USMF 20.80009.8007.25
1
1
4 Popescu Ana
IBN
IdentificatorIdentificator
14-07-1989 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LGeron USMF 20.80009.8007.25
1
1
5 Stoicova Irina
IBN
Identificator
06-07-1990 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 01-01-2022 31-12-2023 LGeron USMF 20.80009.8007.25

6 Şoric Gabriela
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
08-10-1976 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 03-01-2023 31-12-2023 LGeron USMF 20.80009.8007.25
1
1
7 Ursu Cătălina
IBN
01-09-1992 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 03-01-2023 31-12-2023 LGeron USMF 20.80009.8007.25

1
8 Chiperi Angela
Identificator
19-06-1991 Doctor Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 03-01-2023 31-12-2023 LGeron USMF 20.80009.8007.25

9 Coşciug Elena
IBN
IdentificatorIdentificator
15-05-1975 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2023 31-12-2023 LGeron USMF 20.80009.8007.25

10 Lupaşcu-Volentir Felicia
IBN
IdentificatorIdentificator
17-01-1976 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 01-01-2022 31-12-2023 LGeron USMF 20.80009.8007.25
1
1
11 Fetco-Mereuţă Diana
IBN
IdentificatorIdentificator
12-08-1988 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 03-01-2023 31-12-2023 LGeron USMF 20.80009.8007.25

7