Persoană
Codul proiectului:  20.80009.8007.23
Titlul proiectului:  Particularitățile recidivei tuberculozei pulmonare
Conducătorul proiectului:  Dr. Tudor Elena Mircea
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
9 / 15 / 4 8 / 14 / 5 8 / 14 / 5 9.5 / 14 / 5
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 1 4 5
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 1129.1 1129.1 1129.1 1129.1 4516.4
Finanțare Executată (mii lei 1129.1 1129.1 1129.1 1129.1 4516.4
Cofinanțare (mii lei) 267.65 133.98 62.0 19.5 483.13
Menționat proiectul în publicație 5
Total finanțare (mii lei) 1396.75 1263.08 1191.1 1148.6 4999.53
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 14 1 3 1 7 2 2
2 din care femei 9 1 2 1 3 1 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 14 1 3 1 7 2 2
4 din care femei 9 1 2 1 3 1 1
5 Cumulanzi externi 1 1 1
6 din care femei
7 inclusiv cercetători 14 1 3 1 7 2 2
8 din care femei 9 1 2 1 3 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 3 3 1 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 7 2 1 4 1 1
12 din care femei 5 1 1 3 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 8 2 1 5 2
14 din care femei 4 1 1 2 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 1 1 1
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 2 2 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 1 1
22 din care femei 1 1
23 Conducători de doctorat 1 1 1
24 din care femei
9.5 unități / 14 persoane unice / 14 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Rîvneac Lidia
IBN
17-02-1950 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 titular 04-01-2021 31-12-2023 LMMT IFtz 20.80009.8007.23
2
2
2 Pisarenco Serghei
IBN
IdentificatorIdentificator
05-11-1954 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific principal - E6015 0.25 titular 04-01-2021 31-12-2023 LBNAR IFtz 20.80009.8007.23

10
3 Simionica Iurie
IBN
Identificator
19-09-1952 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 titular 04-01-2021 31-12-2023 LBNAR IFtz 20.80009.8007.23
1
2
4 Iavorschi Constantin
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
15-03-1951 Doctor Habilitat conf.cerc.
prof.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LETGU IFtz 20.80009.8007.23
2
6
5 Varzari Alexandru
IBN
IdentificatorIdentificator
07-12-1976 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LETGU IFtz 20.80009.8007.23

1
6 Moscovciuc Ana
IBN
Identificator
26-09-1942 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 titular 03-01-2020 31-12-2023 LBNAR IFtz 20.80009.8007.23
2
2
7 Brumaru Albina
IBN
IdentificatorIdentificator
22-09-1955 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LETGU IFtz 20.80009.8007.23
2
2
8 Rotaru-Lungu Corina
IBN
Identificator
07-03-1978 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 LIA IFtz 20.80009.8007.23
1
2
9 Ciobanu Zinaida
IBN
Identificator
00-00-1998 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 titular 03-01-2020 31-12-2023 LETGU IFtz 20.80009.8007.23
1
1
10 Pîrlog Irina
IBN
00-00-1984 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 SRITT IFtz 20.80009.8007.23
2
2
11 Ghinda Serghei
IBN
IdentificatorIdentificator
30-11-1948 Doctor Habilitat conf.cerc.
prof.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 1 titular 03-01-2023 31-12-2023 LIA IFtz 20.80009.8007.23

4
12 Privalova Elena
IBN
02-11-1969 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 1 titular 03-01-2023 31-12-2023 LIA IFtz 20.80009.8007.23

3
13 Zincenco Natalia
IBN
21-05-1986 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 titular 03-01-2023 31-12-2023 LIA IFtz 20.80009.8007.23

14 Tudor Elena
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
28-07-1967 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific - E6022 1 fără remunerare 03-01-2023 31-12-2023 LMMT IFtz 20.80009.8007.23
3
7