Persoană
Codul proiectului:  20.80009.8007.20
Titlul proiectului:  Cuantificarea riscului pentru sănătate, asociat expunerii la radiații ionizate, îm contextul directivei EURATOM nr.2013/59/
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Coreţchi Liuba Ştefan
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
6.5 / 7 / 3 6 / 7 / 3 5.5 / 9 / 4 5.5 / 9 / 4
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 7 5 2 5 19
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 571.6 706.0 719.9 891.6 2889.1
Finanțare Executată (mii lei 571.6 706.8 719.9 877.7 2876.0
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 1
Total finanțare (mii lei) 571.6 706.8 719.9 877.7 2876.0
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 9 1 1 1 2 1 1
2 din care femei 6 1 1 1 1 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 6 1 1 1 1 1
4 din care femei 4 1 1 1 1
5 Cumulanzi externi 4 1 2
6 din care femei 2 1
7 inclusiv cercetători 8 1 1 1 2
8 din care femei 5 1 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 1 1 1
10 din care femei 1 1 1
11 doctor în ştiinţe 2 1 1
12 din care femei 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 2 1 1 1
14 din care femei 1 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 3 1
22 din care femei 3 1
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
5.5 unități / 9 persoane unice / 10 înregistrări / 4 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Şalaru Ion
IBN
IdentificatorIdentificator
26-08-1963 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 04-01-2021 31-12-2023 Nu sunt date ANSP 20.80009.8007.20

4
2 Bîlba Valeriu
IBN
Identificator
02-07-1969 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 03-01-2022 31-12-2023 Nu sunt date ANSP 20.80009.8007.20
1
5
3 Gîncu Mariana
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1986 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 LIRR ANSP 20.80009.8007.20
2
2
4 Overcenco Ala
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
07-05-1975 Doctor Cercetător științific - E6022 1 titular 04-01-2021 31-12-2023 LIRR ANSP 20.80009.8007.20
4
5
5 Ababii Aurelia
IBN
IdentificatorIdentificator
06-12-1993 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 01-02-2022 31-12-2023 LIRR ANSP 20.80009.8007.20
3
4
6 Căpăţină Angela
IBN
IdentificatorIdentificator
17-02-1981 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LIRR ANSP 20.80009.8007.20
2
2
7 Căpăţină Angela
IBN
IdentificatorIdentificator
17-02-1981 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 LIRR ANSP 20.80009.8007.20
2
2
8 Şargu Valentin
IBN
Identificator
00-00-1960 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 04-01-2021 31-12-2023 Nu sunt date ANSP 20.80009.8007.20
1
1
9 Coreţchi Liuba
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
18-07-1954 Doctor Habilitat conf.cerc.
Șef laborator - E6011 0.5 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 LIRR ANSP 20.80009.8007.20
4
4
10 Bogdan Marina 00-00-1990 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 01-02-2023 31-12-2023 Nu sunt date ANSP 20.80009.8007.20