Persoană
Codul proiectului:  20.80009.8007.17
Titlul proiectului:  Abordarea morfologică prin metode convenționale, histo- și imunohistochimice ale particularităților profilului patologic a placentogenezei precoce în sarcini dereglate la termen mic
Conducătorul proiectului:  Dr. David Valeriu Boris
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
3.5 / 10 / 4 3.5 / 10 / 4 3.5 / 10 / 5 3.5 / 10 / 5
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 4 8 3 15
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 590.8 590.8 590.8 658.5 2430.9
Finanțare Executată (mii lei 590.8 590.8 590.8 663.5 2435.9
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 5
Total finanțare (mii lei) 590.8 590.8 590.8 663.5 2435.9
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 10 2 3 4 1 2
2 din care femei 5 2 1 2 2
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 9 1 3 4 1 2
4 din care femei 4 1 1 2 2
5 Cumulanzi externi 3 1 2 1
6 din care femei 2 1 1 1
7 inclusiv cercetători 10 2 3 4 1 2
8 din care femei 5 2 1 2 2
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 3 1 1 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 6 3 3 1
12 din care femei 2 1 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 1 1 1
14 din care femei 1 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 4 2 2
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 2 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 1 1
22 din care femei 1 1
23 Conducători de doctorat 2 1 1
24 din care femei
3.5 unități / 10 persoane unice / 10 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 David Valeriu
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
27-06-1973 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LMorf USMF 20.80009.8007.17
3
5
2 Rîvneac Victor
IBN
Identificator
13-04-1950 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LMorf USMF 20.80009.8007.17

3 Şaptefraţi Lilian
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
22-06-1969 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LMorf USMF 20.80009.8007.17
3
6
4 Fulga Veaceslav
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
26-01-1974 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LMorf USMF 20.80009.8007.17
3
4
5 Grecichina Ecaterina 04-08-1959 Cercetător științific superior - E6018 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LMorf USMF 20.80009.8007.17

6 Globa Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
08-01-1976 Doctor Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LMorf USMF 20.80009.8007.17

1
7 Carpenco Ecaterina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
13-06-1990 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LMorf USMF 20.80009.8007.17
3
4
8 Franț Elena
IBN
Identificator
12-12-1995 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 03-01-2022 31-12-2023 LMorf USMF 20.80009.8007.17

9 Petrovici Virgil
IBN
IdentificatorIdentificator
16-05-1964 Doctor conf.univ.
Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 03-01-2020 31-12-2023 LMorf USMF 20.80009.8007.17
2
15
10 Siniţîna Lilia
IBN
Identificator
10-02-1963 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 03-01-2020 31-12-2023 LMorf USMF 20.80009.8007.17
2
5