Persoană
Codul proiectului:  20.80009.8007.16
Titlul proiectului:  Implementarea unei metode chirurgicale în tratamentul laucomului cu implantarea șuntului cu supapă elaborat
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Bendelic Eugeniu Constantin
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
3 / 5 / 3 4 / 6 / 3 4 / 6 / 3 3.5 / 5 / 2
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 3 2 6 6 17
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 422.5 422.5 422.5 495.2 1762.7
Finanțare Executată (mii lei 422.4 420.4 422.4 483.6 1748.8
Cofinanțare (mii lei) 86.3 86.3
Menționat proiectul în publicație 1
Total finanțare (mii lei) 508.7 420.4 422.4 483.6 1835.1
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 5 1 1 1
2 din care femei 3 1 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 3 1
4 din care femei 1
5 Cumulanzi externi 2 1 1
6 din care femei 2 1 1
7 inclusiv cercetători 5 1 1 1
8 din care femei 3 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 1 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 1
12 din care femei 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 1 1
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 1 1
22 din care femei 1 1
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
3.5 unități / 5 persoane unice / 6 înregistrări / 2 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Bendelic Eugeniu
IBN
IdentificatorIdentificator
22-08-1962 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date USMF 20.80009.8007.16
5
23
2 Alsaleim Suleiman
IBN
00-00-1967 Cercetător științific principal - E6015 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date USMF 20.80009.8007.16

3 Magla Tatiana
IBN
07-07-1973 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 01-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date USMF 20.80009.8007.16

4
4 Iacubițchii (Bobeica) Maria
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
25-07-1987 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 04-01-2021 31-12-2023 Nu sunt date USMF 20.80009.8007.16
4
10
5 Alsaleim Suleiman
IBN
00-00-1967 Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 01-02-2023 30-09-2023 Nu sunt date USMF 20.80009.8007.16

6 Lobcenco Aglaia
IBN
00-00-1951 Doctor Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 03-04-2023 30-09-2023 Nu sunt date USMF 20.80009.8007.16
2
3