Persoană
Codul proiectului:  20.80009.8007.13
Titlul proiectului:  Elaborarea metodelor inedite de diagnostic precoce al maladiilor imunodeficitare in baza studiului clinico imunologic și molecular genetic al pacienților cu suspecție la munodeficiențe primare
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Andrieş Lucia Profir
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
4.25 / 11 / 4 5 / 13 / 5 4.25 / 11 / 5 4.25 / 10 / 5
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 2 1 2 15 20
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei)
Finanțare Executată (mii lei
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 1
Total finanțare (mii lei)
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 10 1 2 2 2 2 1
2 din care femei 9 1 1 2 2 2 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 8 1 2 2 2 2 1
4 din care femei 7 1 1 2 2 2 1
5 Cumulanzi externi 2
6 din care femei 2
7 inclusiv cercetători 10 1 2 2 2 2 1
8 din care femei 9 1 1 2 2 2 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 3 1 1 1 1 1
10 din care femei 2 1 1 1 1
11 doctor în ştiinţe 7 1 2 2 1 2
12 din care femei 6 1 1 2 1 2
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 1 1
14 din care femei 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 4 1 2 1
16 din care femei 3 2 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 2 1 1 1 1
20 din care femei 2 1 1 1 1
21 Doctoranzi
22 din care femei
23 Conducători de doctorat 3 1 1 1 1 1
24 din care femei 2 1 1 1
4.25 unități / 10 persoane unice / 10 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Andrieş Lucia
IBN
IdentificatorIdentificator
24-09-1944 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 01-01-2021 31-12-2023 LAIC USMF 20.80009.8007.13
6
10
2 Ţurcanu Tamara
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
16-06-1956 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 01-01-2021 31-12-2023 LAIC USMF 20.80009.8007.13

1
3 Barba Doina
IBN
Identificator
22-03-1966 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 01-01-2021 31-12-2023 LAIC USMF 20.80009.8007.13
1
2
4 Dolapciu Elena
IBN
IdentificatorIdentificator
29-07-1986 Doctor Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 01-03-2021 31-12-2023 LAIC USMF 20.80009.8007.13
3
6
5 Vişnevschi Anatolie
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
27-08-1969 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2023 31-12-2023 LAIC USMF 20.80009.8007.13
1
6
6 Turcu Oxana
IBN
Identificator
00-00-1980 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 03-01-2023 31-12-2023 LAIC USMF 20.80009.8007.13
3
4
7 Surdu Valentina
IBN
00-00-1964 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 03-01-2023 31-12-2023 LAIC USMF 20.80009.8007.13
2
2
8 Privalova Elena
IBN
02-11-1969 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 titular 03-01-2023 31-12-2023 LAIC USMF 20.80009.8007.13
3
3
9 Revenco Ninel
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
20-01-1960 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2023 25-06-2023 LAIC USMF 20.80009.8007.13
12
120
10 Scripcari Ana
IBN
00-00-1989 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 03-01-2023 30-06-2023 LAIC USMF 20.80009.8007.13
1
1