Persoană
Codul proiectului:  20.80009.8007.11
Titlul proiectului:  Patologia chirurgicală și trauma la gravide șipostpartum: optimizarea strategiei managimentului în diagnostic și tratament
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Mişin Igor Valentin
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
6.75 / 10 / 6 6.75 / 10 / 6 6.75 / 10 / 6 6.75 / 10 / 6
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 9 8 5 22
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 770.8 770.8 770.8 921.4 3233.8
Finanțare Executată (mii lei 766.7 769.0 769.9 921.4 3227.0
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 21
Total finanțare (mii lei) 766.7 769.0 769.9 921.4 3227.0
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 10 2 3 3 2 1
2 din care femei 4 2 1 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 8 1 3 2 2 1
4 din care femei 3 1 1 1
5 Cumulanzi externi 2 1 1
6 din care femei 1 1
7 inclusiv cercetători 9 2 3 3 1
8 din care femei 4 2 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 3 1 2 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 5 2 3
12 din care femei 2 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 4 1 2 1
14 din care femei 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 2 1 1 1
20 din care femei 1 1
21 Doctoranzi 2 1 1
22 din care femei 1 1
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
6.75 unități / 10 persoane unice / 10 înregistrări / 6 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Ghidirim Gheorghe
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
20-03-1939 Doctor Habilitat prof.univ
Consultant științific - E6014 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LCHPB USMF 20.80009.8007.11
1
12
2 Kusturov Vladimir
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
16-04-1950 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LCHPB USMF 20.80009.8007.11
3
12
3 Suman Ala
IBN
Identificator
12-08-1977 Doctor conf.cerc.
prof.univ
Cercetător științific superior - E6018 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LCHPB USMF 20.80009.8007.11

7
4 Mişin Igor
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
23-12-1961 Doctor Habilitat conf.cerc.
prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LCHPB USMF 20.80009.8007.11
1
27
5 Paladii Irina
IBN
IdentificatorIdentificator
07-03-1964 Doctor Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LCHPB USMF 20.80009.8007.11
4
9
6 Gheorghiţa Vadim
IBN
IdentificatorIdentificator
18-04-1975 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LCHPB USMF 20.80009.8007.11
1
7
7 Gurghiş Radu
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
20-01-1978 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LCHPB USMF 20.80009.8007.11

11
8 Gagauz Ion
IBN
Identificator
21-06-1966 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 03-01-2020 31-12-2023 LCHPB USMF 20.80009.8007.11

8
9 Şcerbatiuc-Condur Corina
IBN
IdentificatorIdentificator
20-06-1991 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 LCHPB USMF 20.80009.8007.11

11
10 Malcova Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
25-08-1992 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LCHPB USMF 20.80009.8007.11
1
18