Persoană
Codul proiectului:  20.80009.8007.10
Titlul proiectului:  Evaluarea markerilor instrumentali și biochimici în managementul pacienților cu infarct miocardic acut fără elevare de segment ST, precum și în aprecierea gradului de afectare coronariană microvascula
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Popovici Mihail Ilie
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
17.5 / 25 / 5 19 / 27 / 5 14 / 20 / 4 10 / 15 / 3
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 1 3 9 13
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 1518.2 1518.2 1518.2 1553.2 6107.8
Finanțare Executată (mii lei 1511.6 1516.9 1503.6 1510.1 6042.2
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 10
Total finanțare (mii lei) 1511.6 1516.9 1503.6 1510.1 6042.2
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 15 1 1 3 4 1 1
2 din care femei 8 1 3 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 14 1 1 3 4 1 1
4 din care femei 8 1 3 1
5 Cumulanzi externi 2 1
6 din care femei
7 inclusiv cercetători 15 1 1 3 4 1 1
8 din care femei 8 1 3 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 1 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 5 1 2 2
12 din care femei 2 2
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 2 2
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 5 1 1 1
22 din care femei 5 1 1 1
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
10 unități / 15 persoane unice / 17 înregistrări / 3 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Todiraş Mihail
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
23-10-1966 Doctor Habilitat conf.cerc.
prof.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 LȘCI Icard 20.80009.8007.10

7
2 Lîsîi Dorin
IBN
22-11-1966 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2022 01-11-2023 LȘCI Icard 20.80009.8007.10

3 Moraru Ion
IBN
09-08-1966 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LȘCI Icard 20.80009.8007.10
2
2
4 Dumanschi Carolina
IBN
IdentificatorIdentificator
31-05-1979 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LȘCI Icard 20.80009.8007.10
1
2
5 Jucovschi Constantin
IBN
13-08-1946 Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 03-01-2022 01-12-2023 LȘCI Icard 20.80009.8007.10

6 Dicusar Olga
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1991 Cercetător științific - E6022 1 titular 12-10-2020 31-12-2023 LȘCI Icard 20.80009.8007.10
2
2
7 Fuior Stela
IBN
Identificator
28-08-1971 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 01-02-2021 31-12-2023 LȘCI Icard 20.80009.8007.10
1
2
8 Surev Artiom
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
02-07-1986 Doctor Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 04-01-2021 01-11-2023 LȘCI Icard 20.80009.8007.10
2
3
9 Tofan Victoria
IBN
00-00-1986 Cercetător științific - E6022 1 titular 08-11-2021 31-12-2023 LȘCI Icard 20.80009.8007.10
1
1
10 Negru-Cemortan Rodica
IBN
08-02-1964 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 15-07-2021 31-12-2023 LȘCI Icard 20.80009.8007.10

11 Danila Tatiana 31-01-1992 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 03-01-2022 31-12-2023 LȘCI Icard 20.80009.8007.10

12 Tofan Victoria
IBN
00-00-1986 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 03-01-2023 31-12-2023 LȘCI Icard 20.80009.8007.10
1
1
13 Priscu Oxana
IBN
18-01-1977 Doctor Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2023 31-12-2023 LȘICC Icard 20.80009.8007.10

14 Guțan Inesa
IBN
00-00-1992 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 03-01-2023 31-12-2023 LȘICC Icard 20.80009.8007.10

1
15 Moraru Ion
IBN
09-08-1966 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 titular 01-08-2020 31-12-2023 LȘCI Icard 20.80009.8007.10
2
2
16 Tărîţă Dumitru
IBN
00-00-1986 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 03-01-2023 01-11-2023 LȘCI Icard 20.80009.8007.10

17 Popovici Tatiana 00-00-1956 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 03-01-2023 31-12-2023 LȘCI Icard 20.80009.8007.10