Persoană
Codul proiectului:  20.80009.8007.06
Titlul proiectului:  Chirurgia modernă personalizată în diagnosticul și tratamentul compex al tumorilor la copii
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Ţîbîrnă Gheorghe Andrei
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
8 / 26 / 5 8.75 / 28 / 5 10.5 / 35 / 5 8.75 / 35 / 5
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 8 4 12 24
Evenimente recunoscute de ANACEC 1 1 2
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 1231.0 1231.0 1231.0 1414.8 5107.8
Finanțare Executată (mii lei 1218.4 1211.9 1230.4 1414.8 5075.5
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 21
Total finanțare (mii lei) 1218.4 1211.9 1230.4 1414.8 5075.5
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 35 3 8 7 11 2 3 1
2 din care femei 21 2 5 5 6 1 3 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 22 2 4 5 9 2 3 1
4 din care femei 14 2 2 4 5 1 3 1
5 Cumulanzi externi 15 1 4 3 3
6 din care femei 8 3 2 1
7 inclusiv cercetători 35 3 8 7 11 2 3 1
8 din care femei 21 2 5 5 6 1 3 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 9 1 6 2 1 1
10 din care femei 6 1 4 1 1 1
11 doctor în ştiinţe 17 1 6 9 1
12 din care femei 9 1 4 4 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 2 2
14 din care femei 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 11 4 7 2
16 din care femei 8 4 4 2
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 3 2 1 1 1
20 din care femei 3 2 1 1 1
21 Doctoranzi 8 2 4 1
22 din care femei 3 1 1 1
23 Conducători de doctorat 3 2 1 1 1
24 din care femei 3 2 1 1
8.75 unități / 35 persoane unice / 35 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Gudumac Eva
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
06-05-1941 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LICC USMF 20.80009.8007.06
2
11
2 Spinei Aurelia
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
15-07-1967 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LICC USMF 20.80009.8007.06
2
11
3 Railean Silvia
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
06-11-1959 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LICC USMF 20.80009.8007.06
4
8
4 Bernic Jana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
07-01-1967 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LICC USMF 20.80009.8007.06
2
27
5 Danilov Lucian
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
29-03-1963 Doctor Habilitat conf.cerc.
conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LITCC USMF 20.80009.8007.06

4
6 Litovcenco Anatolii
IBN
05-07-1964 Doctor Habilitat Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LICC USMF 20.80009.8007.06
1
9
7 Ababii Polina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
20-07-1978 Doctor conf.univ.
Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LITCC USMF 20.80009.8007.06

6
8 Golban Rodica
IBN
Identificator
19-06-1980 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LICC USMF 20.80009.8007.06
4
10
9 Leanca Angela
IBN
03-02-1983 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 01-04-2020 31-12-2023 LICC USMF 20.80009.8007.06
1
2
10 Lisiţa Natalia
IBN
20-06-1978 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 03-01-2020 31-12-2023 LICC USMF 20.80009.8007.06
4
7
11 Livşiţ Irina
IBN
IdentificatorIdentificator
14-01-1981 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 03-01-2020 31-12-2023 LICC USMF 20.80009.8007.06

3
12 Poştaru Cristina
IBN
IdentificatorIdentificator
07-02-1983 Doctor Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LICC USMF 20.80009.8007.06
1
3
13 Profire Liliana
IBN
Identificator
26-04-1972 Doctor conf.univ.
Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LICC USMF 20.80009.8007.06

2
14 Sandrosean Argentina
IBN
IdentificatorIdentificator
24-12-1973 Doctor conf.univ.
Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LICC USMF 20.80009.8007.06

2
15 Cotoneţ Larisa
IBN
16-09-1963 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 03-01-2020 01-08-2023 LICC USMF 20.80009.8007.06

16 Ursu Dănis
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
23-03-1995 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 03-01-2020 31-12-2023 LICC USMF 20.80009.8007.06
2
3
17 Uncuţa Diana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
20-07-1975 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 01-01-2022 31-12-2023 LICC USMF 20.80009.8007.06

14
18 Stancu Irina
IBN
00-00-1976 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 01-01-2022 31-12-2023 LICC USMF 20.80009.8007.06

19 Porosencov Egor
IBN
IdentificatorIdentificator
20-05-1984 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 01-02-2021 31-12-2023 LICC USMF 20.80009.8007.06
1
2
20 Bajurea Ala
IBN
12-01-1963 Doctor conf.univ.
Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 01-02-2021 31-12-2023 LICC USMF 20.80009.8007.06
1
5
1 - 20 of 35