Persoană
Codul proiectului:  20.80009.8007.05
Titlul proiectului:  Explorarea infecțiilor nosocomiale în unitățile de terapie intensivă Elaborarea preparatelor antibacteriene noi
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Prisacari Viorel Ion
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
8.75 / 13 / 7 8 / 14 / 6 6 / 13 / 5 6.25 / 13 / 4
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 1 1 2 4
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 926.0 926.0 926.0 1061.6 3839.6
Finanțare Executată (mii lei 925.8 824.8 924.8 1061.6 3737.0
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 3
Total finanțare (mii lei) 925.8 824.8 924.8 1061.6 3737.0
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 13 3 2 2 1 2 1 2
2 din care femei 8 2 1 2
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 7 2 2 1 2 2
4 din care femei 3 1 1 1
5 Cumulanzi externi 8 2 1 1 1 1 1
6 din care femei 5 1 1
7 inclusiv cercetători 13 3 2 2 1 2 1 2
8 din care femei 8 2 1 2
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 1 1 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 5 1 2 1 1 1
12 din care femei 2 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 3 1 1 1 1
16 din care femei 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 2 1 1 1
22 din care femei 1 1
23 Conducători de doctorat 1 1 1
24 din care femei
6.25 unități / 13 persoane unice / 13 înregistrări / 4 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Prisacari Viorel
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
26-03-1946 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 LII USMF 20.80009.8007.05
2
7
2 Baraneţchi Iana
IBN
IdentificatorIdentificator
18-04-1986 Doctor Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LII USMF 20.80009.8007.05
1
1
3 Leu Elena
IBN
04-08-1976 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 03-01-2022 31-12-2023 LII USMF 20.80009.8007.05

4 Guranda Diana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
04-08-1976 conf.univ.
Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 01-10-2021 31-12-2023 LII USMF 20.80009.8007.05

22
5 Cobîleţchi Sergiu
IBN
Identificator
13-11-1960 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 03-01-2022 31-12-2023 LII USMF 20.80009.8007.05

2
6 Gandacov Vladilena
IBN
Identificator
13-03-1998 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 01-11-2021 31-10-2023 CȘM USMF 20.80009.8007.05

13
7 Berdeu Ion
IBN
IdentificatorIdentificator
24-01-1986 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 LII USMF 20.80009.8007.05

3
8 Papușoi Ana 00-00-1983 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 01-10-2021 31-12-2023 LII USMF 20.80009.8007.05

9 Rarancian Cristina 00-00-1993 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 03-01-2023 31-12-2023 LII USMF 20.80009.8007.05

10 Chilianu Marcelina
IBN
Identificator
06-09-1989 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 03-01-2023 31-12-2023 LII USMF 20.80009.8007.05
1
1
11 Palamarciuc Oleg
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
17-02-1995 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 03-01-2023 31-12-2023 LII USMF 20.80009.8007.05

2
12 Stoica Mihaela
IBN
Identificator
00-00-1996 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 03-01-2023 31-12-2023 LII USMF 20.80009.8007.05

7
13 Robu Ştefan
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
12-11-1948 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 03-01-2022 31-12-2023 LII USMF 20.80009.8007.05
1
8