Persoană
Codul proiectului:  20.80009.8007.01
Titlul proiectului:  Utilizarea principiilor medicinii 4P (preventive, predictive, personalizate și participative) in analiza factorilor de risc pentru debutul, perpetuarea și progresarea durerii cronice
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Moldovanu Ion Vasile
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
11.75 / 23 / 6 12.25 / 23 / 6 12.75 / 26 / 6 7.75 / 18 / 6
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 37 27 5 10 79
Evenimente recunoscute de ANACEC 5 5
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 979.8 979.8 979.8 979.8 3919.2
Finanțare Executată (mii lei 971.2 979.8 975.1 979.8 3905.9
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 79
Total finanțare (mii lei) 971.2 979.8 975.1 979.8 3905.9
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 18 3 1 7 2 2
2 din care femei 12 1 1 5
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 8 2 1 2 1 1
4 din care femei 6 1 1 2
5 Cumulanzi externi 11 2 5 1 1
6 din care femei 6 3
7 inclusiv cercetători 17 3 1 7 1 1
8 din care femei 12 1 1 5
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 7 1 3 2 2
10 din care femei 2 1
11 doctor în ştiinţe 10 2 1 6
12 din care femei 8 1 1 5
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 3 1 2
14 din care femei 3 1 2
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 8 1 4 2 2
16 din care femei 3 2
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 4 2 2 2
20 din care femei
21 Doctoranzi 1 1
22 din care femei
23 Conducători de doctorat 4 1 1 1 1
24 din care femei 3 1 1
7.75 unități / 18 persoane unice / 18 înregistrări / 6 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Vovc Victor
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
29-09-1948 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul 01-01-2020 31-12-2023 LNF INN 20.80009.8007.01
2
7
2 Pascal Oleg
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
09-12-1965 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul 01-01-2020 31-12-2023 LV INN 20.80009.8007.01

11
3 Lisnic Vitalie
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
11-07-1966 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul 01-01-2020 31-12-2023 LV INN 20.80009.8007.01

3
4 Odobescu Stela
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
07-02-1964 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LV INN 20.80009.8007.01
7
12
5 Rotaru Lilia
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
25-05-1975 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 01-01-2020 31-12-2023 LNF INN 20.80009.8007.01
8
22
6 Sangheli Marina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
21-01-1969 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 01-01-2020 31-12-2023 LV INN 20.80009.8007.01
2
6
7 Pleşca Svetlana
IBN
IdentificatorIdentificator
07-08-1965 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 01-01-2020 31-12-2023 LV INN 20.80009.8007.01
2
11
8 Grosu Oxana
IBN
IdentificatorIdentificator
23-08-1985 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LNF INN 20.80009.8007.01
9
41
9 Corcea Galina
IBN
13-09-1966 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 01-01-2020 31-12-2023 LNF INN 20.80009.8007.01

3
10 Lupuşor Adrian
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
14-12-1985 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 01-01-2020 31-12-2023 LNF INN 20.80009.8007.01
1
5
11 Cebotari Ecaterina
IBN
00-00-1992 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 10-11-2022 31-12-2023 LV INN 20.80009.8007.01
1
1
12 Zolotco Galina
IBN
00-00-1992 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 10-11-2022 31-12-2023 LV INN 20.80009.8007.01

1
13 Moldovanu Ion
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
25-12-1948 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Consultant științific - E6014 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LNF INN 20.80009.8007.01
8
15
14 Nacu Gabriela
IBN
00-00-1994 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 10-11-2022 31-12-2023 LNF INN 20.80009.8007.01

1
15 Lozovanu Svetlana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
19-10-1968 Doctor conf.univ.
Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 10-11-2022 31-12-2023 LNF INN 20.80009.8007.01
1
7
16 Arnaut Oleg
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
03-08-1980 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul 01-01-2020 31-12-2023 LNGM USMF 20.80009.8007.01
1
13
17 Cărăușu Ghenadie
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
00-00-1965 Doctor Habilitat conf.univ.
conf.univ.
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul 01-01-2020 31-12-2023 LNGM USMF 20.80009.8007.01
1
10
18 Guțul Cătălina
IBN
Identificator
00-00-1997 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 10-11-2022 31-12-2023 LNF INN 20.80009.8007.01
1
3