Persoană
Codul proiectului:  20.80009.5007.08
Titlul proiectului:  Studiul structurilor optoelectronice și a dispozitivelor termoelectrice cu eficiență înaltă
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Tronciu Vasile Zinovi
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
4.75 / 11 / 5 4.75 / 12 / 5 4.75 / 11 / 5 4.75 / 9 / 5
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 3 4 7
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 557.4 557.4 557.4 649.3 2321.5
Finanțare Executată (mii lei 557.4 557.4 557.4 654.3 2326.5
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 7
Total finanțare (mii lei) 557.4 557.4 557.4 654.3 2326.5
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 1 1 1
2 din care femei
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 1 1 1
4 din care femei
5 Cumulanzi externi
6 din care femei
7 inclusiv cercetători 1 1 1
8 din care femei
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 1 1 1
12 din care femei
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 1 1 1
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi
22 din care femei
23 Conducători de doctorat 1 1 1
24 din care femei
0.75 unități / 1 persoane unice / 1 înregistrări / 1 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Zaporojan Sergiu
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
30-05-1961 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 titular 03-01-2022 31-12-2023 LCDLMN UTM 20.80009.5007.08

5