Persoană
Codul proiectului:  20.80009.5107.27
Titlul proiectului:  Elaborarea metodelor alternative de control al atropodelor dăunătoare în diferite cenoze agricole bazate pe mijloace și procedee ecologic inofensive
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Nastas Tudor Nicolae
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
18.5 / 20 / 5 17.5 / 18 / 5 20.5 / 18 / 5 16 / 14 / 5
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 3 14 19 36
Evenimente recunoscute de ANACEC 1 1 2
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 1890.0 1997.0 2263.7 2437.3 8588.0
Finanțare Executată (mii lei 1883.6 1932.2 2260.9 2437.3 8514.0
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 36
Total finanțare (mii lei) 1883.6 1932.2 2260.9 2437.3 8514.0
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 14 1 2 6 4 2
2 din care femei 8 2 3 2 2
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 14 1 2 6 4 2
4 din care femei 8 2 3 2 2
5 Cumulanzi externi 1 1 1
6 din care femei 1 1 1
7 inclusiv cercetători 14 1 2 6 4 2
8 din care femei 8 2 3 2 2
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 1 1 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 7 2 5 4 1
12 din care femei 4 2 2 2 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 5 1 4 2 1
14 din care femei 3 1 2 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 2
22 din care femei 2
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
14 unități / 14 persoane unice / 14 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Gavriliţă Lidia
IBN
IdentificatorIdentificator
26-10-1948 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LFE IFGPP 20.80009.5107.27
2
3
2 Muntean Elena
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
12-02-1957 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LEB IFGPP 20.80009.5107.27

3 Vition Pantelei
IBN
08-08-1956 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LFE IFGPP 20.80009.5107.27
1
1
4 Iordosopol Elena
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
13-04-1968 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LEB IFGPP 20.80009.5107.27
4
4
5 Gladcaia Alla
IBN
IdentificatorIdentificator
01-03-1960 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LFE IFGPP 20.80009.5107.27
2
2
6 Bradovscaia Natalia
IBN
25-01-1948 Cercetător științific - E6022 1 titular 09-01-2020 10-03-2023 LFE IFGPP 20.80009.5107.27

7 Eliseev Serghei
IBN
IdentificatorIdentificator
06-02-1978 Cercetător științific - E6022 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LEB IFGPP 20.80009.5107.27
1
1
8 Rusu Iuliana
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1995 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LFE IFGPP 20.80009.5107.27
2
3
9 Nemerenco (Gheletiuc) Olesea
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1996 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 12-03-2020 31-12-2023 LFE IFGPP 20.80009.5107.27
4
4
10 Zavatin Maria
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1993 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LFE IFGPP 20.80009.5107.27
3
4
11 Fron Arcadie
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1996 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 01-01-2021 31-12-2023 LEB IFGPP 20.80009.5107.27
2
2
12 Nastas Tudor
IBN
IdentificatorIdentificator
19-07-1956 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 03-01-2023 31-12-2023 LFE IFGPP 20.80009.5107.27
7
8
13 Batco Mihail
IBN
IdentificatorIdentificator
05-11-1952 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2023 31-12-2023 LEB IFGPP 20.80009.5107.27
4
4
14 Glibiciuc Corina
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1989 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 09-01-2023 31-12-2023 LFE IFGPP 20.80009.5107.27
1
1