Persoană
Codul proiectului:  20.80009.8007.13
Titlul proiectului:  Elaborarea metodelor inedite de diagnostic precoce al maladiilor imunodeficitare in baza studiului clinico imunologic și molecular genetic al pacienților cu suspecție la munodeficiențe primare
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Andrieş Lucia Profir
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
4.25 / 11 / 4 5 / 13 / 5 4.25 / 11 / 5 4.25 / 10 / 5
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 2 1 2 15 20
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei)
Finanțare Executată (mii lei
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 1
Total finanțare (mii lei)
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 1 1
2 din care femei 1 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 1 1
4 din care femei 1 1
5 Cumulanzi externi
6 din care femei
7 inclusiv cercetători 1 1
8 din care femei 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 1 1
12 din care femei 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 1 1
14 din care femei 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi
22 din care femei
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
0.25 unități / 1 persoane unice / 1 înregistrări / 1 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Privalova Elena
IBN
02-11-1969 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 titular 03-01-2023 31-12-2023 LAIC USMF 20.80009.8007.13
3
3