Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 2039 3 125 279 257 323 661 401 231
2 din care femei 1082 2 69 184 163 203 286 251 74
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 2020 3 124 277 252 316 657 396 231
4 din care femei 1075 2 68 184 160 201 285 250 74
5 Cumulanzi externi 142 16 28 21 26 38 20 11
6 din care femei 59 6 15 13 11 10 8 3
7 inclusiv cercetători 1381 2 119 236 197 223 462 268 180
8 din care femei 712 1 65 153 120 133 169 151 51
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 184 4 14 29 134 51 71
10 din care femei 47 1 5 18 23 17 11
11 doctor în ştiinţe 630 30 103 139 121 219 129 75
12 din care femei 338 18 63 87 75 86 76 25
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 331 1 17 53 78 182 101 64
14 din care femei 160 1 9 33 49 68 52 20
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 89 2 20 21 39 35 8
16 din care femei 45 2 11 12 17 21 3
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 33 2 31 8 18
18 din care femei 8 1 7 6
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 61 2 4 51 12 34
20 din care femei 8 1 2 5 3 3
21 Doctoranzi 231 52 80 26 20 17 12 7
22 din care femei 131 25 54 15 10 7 7 2
23 Conducători de doctorat 66 1 9 9 47 22 21
24 din care femei 17 3 6 8 8 3
1832.07 unități / 2039 persoane unice / 2135 înregistrări / 115 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Korotcenkov Ghenadie
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
03-01-1949 Doctor Habilitat Cercetător științific principal - E6015 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ FIN „E.Pokatilov”” USM 20.80009.5007.02

25
2 Potlog Tamara
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
03-04-1958 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 1.5 titular/cumul 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ MAAO USM 20.80009.5007.16

8
3 Donica Maria
IBN
13-08-1959 conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 titular 04-05-2020 31-12-2023 LATLC ISPHTA 20.80009.5107.26
20.80009.5107.17


4 Lozovanu Dmitrii
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
08-11-1948 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 1.5 titular/cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 LMM IMI 20.80009.5007.13

2
5 Duca Gheorghe
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
29-02-1952 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 04-01-2021 31-12-2023 LCFC IC 20.80009.5007.27
3
29
6 Druţă Inga
IBN
IdentificatorIdentificator
17-08-1965 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CT IFR 20.80009.1606.01
1
4
7 Borsuc Alexandru
IBN
20-03-1944 Șef laborator - E6011 1 cumul intern/titular 02-01-2022 LCȘ FMMSC USM instituțional
8 Eremia Anatol
IBN
Identificator
03-07-1931 Doctor Habilitat prof.cerc.
Consultant științific - E6014 0.25 titular 03-01-2023 31-12-2023 CL IFR 20.80009.1606.01

9 Popovici Mihail
IBN
IdentificatorIdentificator
29-10-1942 Doctor Habilitat Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 0.33 titular 03-01-2023 A Icard instituțional 5
10 Iavorschi Constantin
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
15-03-1951 Doctor Habilitat conf.cerc.
prof.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LETGU IFtz 20.80009.8007.23
2
6
11 Domanciuc Vasile
IBN
05-09-1953 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1.5 titular/cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date CCRGA "AcvaGenResurs" 20.80009.5107.24

1
12 Colţun Maricica
IBN
Identificator
13-01-1970 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LRV GB 20.80009.7007.22
1
2
13 Gavriliţă Lidia
IBN
IdentificatorIdentificator
26-10-1948 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1.5 titular/cumul intern 09-01-2020 31-12-2023 LFE IFGPP 20.80009.5107.27
2
3
14 Tîrşu Mihai
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
27-02-1972 Doctor conf.cerc.
Vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei - E6003 1.5 cumul intern/titular 02-01-2020 Admin IE instituțional 6
15 Dicusar Alexandr
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
28-08-1942 Doctor Habilitat prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1.5 cumul intern/titular 02-01-2020 31-08-2023 LMEEPM IFA 20.80009.5007.18
2
10
16 Anisimov Vladimir
IBN
Identificator
05-11-1947 Doctor Cercetător științific principal - E6015 0.5 titular 02-01-2020 LSEMDSE IE instituțional
17 Nica Iurie
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
11-11-1951 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 LTM IIEN 20.80009.5007.11

18 Aruşanov Ernest
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
04-02-1941 Doctor Habilitat Cercetător științific principal - E6015 1.5 cumul intern/titular 01-01-2020 31-12-2023 LMEFF IFA 20.80009.5007.03

2
19 Şerban Dormidont
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
22-02-1939 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 01-01-2020 26-08-2023 LMEFF IFA 20.80009.5007.03

1
20 Bouroş Paulina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
21-02-1959 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LMFSS IFA 20.80009.5007.28
20.80009.5007.15
2
5
13
1 - 20 of 2039