Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 2039 3 125 279 257 323 661 401 231
2 din care femei 1082 2 69 184 163 203 286 251 74
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 2020 3 124 277 252 316 657 396 231
4 din care femei 1075 2 68 184 160 201 285 250 74
5 Cumulanzi externi 142 16 28 21 26 38 20 11
6 din care femei 59 6 15 13 11 10 8 3
7 inclusiv cercetători 1381 2 119 236 197 223 462 268 180
8 din care femei 712 1 65 153 120 133 169 151 51
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 184 4 14 29 134 51 71
10 din care femei 47 1 5 18 23 17 11
11 doctor în ştiinţe 630 30 103 139 121 219 129 75
12 din care femei 338 18 63 87 75 86 76 25
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 331 1 17 53 78 182 101 64
14 din care femei 160 1 9 33 49 68 52 20
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 89 2 20 21 39 35 8
16 din care femei 45 2 11 12 17 21 3
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 33 2 31 8 18
18 din care femei 8 1 7 6
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 61 2 4 51 12 34
20 din care femei 8 1 2 5 3 3
21 Doctoranzi 231 52 80 26 20 17 12 7
22 din care femei 131 25 54 15 10 7 7 2
23 Conducători de doctorat 66 1 9 9 47 22 21
24 din care femei 17 3 6 8 8 3
1832.07 unități / 2039 persoane unice / 2135 înregistrări / 115 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Odobescu Stela
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
07-02-1964 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LV INN 20.80009.8007.01
7
12
2 Grosu Oxana
IBN
IdentificatorIdentificator
23-08-1985 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LNF INN 20.80009.8007.01
9
41
3 Odobescu Stela
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
07-02-1964 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 1 titular 01-01-2020 LNF INN instituțional 12
4 Ţuţuianu Valeriu
IBN
IdentificatorIdentificator
30-08-1989 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LȘBC IO 20.80009.8007.02
10
13
5 Popa Cristina
IBN
Identificator
08-01-1997 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LȘBC IO 20.80009.8007.02
10
11
6 Trohin Victoria
IBN
Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 03-01-2020 16-08-2023 LȘBC IO 20.80009.8007.02
1
1
7 Balan Veronica
IBN
00-00-1993 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 04-01-2021 31-12-2023 LȘBC IO 20.80009.8007.02
3
3
8 Brenişter Sergiu
IBN
IdentificatorIdentificator
21-12-1973 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.75 titular 03-01-2020 31-12-2023 LȘBC IO 20.80009.8007.02
3
4
9 Grinco Marina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
06-04-1976 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LCCNBA IC 20.80009.8007.03
1
2
10 Gîrbu Vladilena
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
27-10-1989 Doctor Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LCCNBA IC 20.80009.8007.03
2
3
11 Blaja Svetlana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
21-02-1983 Doctor Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LCCNBA IC 20.80009.8007.03
3
7
12 Secara-Kușnir Elena
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
16-08-1989 Doctor Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LCCNBA IC 20.80009.8007.03

1
13 Bîrca Natalia
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
00-00-1989 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-09-2021 31-12-2023 LCCNBA IC 20.80009.8007.03
5
8
14 Bajura Tudor
IBN
IdentificatorIdentificator
12-04-1948 Doctor Habilitat prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 SEADR INCE 20.80009.0807.16
2
3
15 Turetchi Viorel
IBN
Identificator
05-05-1976 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 SEADR INCE 20.80009.0807.16
2
2
16 Iaţişin Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificator
05-06-1979 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 SEADR INCE 20.80009.0807.16
3
4
17 Lucaşenco Eugenia
IBN
IdentificatorIdentificator
12-10-1985 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 SEADR INCE 20.80009.0807.16
3
6
18 Timuş Angela
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
11-05-1973 Doctor conf.cerc.
Secretar științific general al Academiei de Științe a Moldovei - E6005 1 titular 03-01-2020 A INCE instituțional 9
19 Popa Nicolae
IBN
Identificator
24-02-1984 Director-adjunct probleme de gospodărie, producere etc. - E6019 1 titular 03-01-2020 A INCE instituțional 2
20 Perciun Rodica
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
21-02-1973 Doctor conf.cerc.
Șef secție - E6020 1 titular 03-01-2020 SCFM INCE instituțional 8
1 - 20 of 2135