Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 2715 2 241 497 460 380 604 383 225
2 din care femei 1402 1 140 289 271 202 211 197 63
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 2133 2 177 380 360 319 549 331 210
4 din care femei 1104 1 103 231 216 180 195 178 59
5 Cumulanzi externi 758 84 157 128 89 99 76 30
6 din care femei 369 44 79 71 32 26 28 7
7 inclusiv cercetători 2715 2 241 497 460 380 604 383 225
8 din care femei 1402 1 140 289 271 202 211 197 63
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 312 10 46 70 177 89 80
10 din care femei 95 5 18 33 36 33 12
11 doctor în ştiinţe 1202 52 227 313 227 271 189 85
12 din care femei 636 34 127 181 124 100 103 27
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 404 1 24 76 114 188 115 65
14 din care femei 198 1 14 44 65 74 63 22
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 410 2 37 124 98 95 89 17
16 din care femei 208 2 20 70 47 36 44 5
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 38 2 5 31 8 17
18 din care femei 11 1 2 8 6
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 137 2 10 26 92 37 48
20 din care femei 34 1 4 11 16 12 5
21 Doctoranzi 475 112 145 65 33 19 16 7
22 din care femei 254 61 83 39 13 7 7 2
23 Conducători de doctorat 126 4 18 26 73 39 31
24 din care femei 39 2 7 13 14 25 5
1858.08 unități / 2715 persoane unice / 3226 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Korotcenkov Ghenadie
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
03-01-1949 Doctor Habilitat Cercetător științific principal - E6015 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ FIN „E.Pokatilov”” USM 20.80009.5007.02

25
2 Potlog Tamara
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
03-04-1958 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 1.5 titular/cumul 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ MAAO USM 20.80009.5007.16

8
3 Donica Maria
IBN
13-08-1959 conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 titular 04-05-2020 31-12-2023 LATLC ISPHTA 20.80009.5107.26
20.80009.5107.17


4 Lozovanu Dmitrii
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
08-11-1948 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 1.5 titular/cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 LMM IMI 20.80009.5007.13

2
5 Duca Gheorghe
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
29-02-1952 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 04-01-2021 31-12-2023 LCFC IC 20.80009.5007.27
3
29
6 Sava Eugen
IBN
Identificator
04-08-1956 Doctor Habilitat conf.cerc.
conf.univ.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul 02-01-2020 31-12-2023 SCA MNIM 20.80009.0807.43

7 Druţă Inga
IBN
IdentificatorIdentificator
17-08-1965 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CT IFR 20.80009.1606.01
1
4
8 Borsuc Alexandru
IBN
20-03-1944 Cercetător științific coordonator - E6017 1 cumul intern/titular 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ FMMSC USM 20.80009.7007.05

9 Iavorschi Constantin
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
15-03-1951 Doctor Habilitat conf.cerc.
prof.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LETGU IFtz 20.80009.8007.23
2
6
10 Dodon Adelina
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1973 Doctor conf.univ.
Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 03-01-2022 31-12-2023 COTAPN UTM 20.80009.5107.09

2
11 Domanciuc Vasile
IBN
05-09-1953 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1.5 titular/cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date CCRGA "AcvaGenResurs" 20.80009.5107.24

1
12 Sofroni Dumitru
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
05-04-1956 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ MABT USM 20.80009.5007.10

2
13 Colţun Maricica
IBN
Identificator
13-01-1970 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LRV GB 20.80009.7007.22
1
2
14 Gavriliţă Lidia
IBN
IdentificatorIdentificator
26-10-1948 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1.5 titular/cumul intern 09-01-2020 31-12-2023 LFE IFGPP 20.80009.5107.27
2
3
15 Tîrşu Mihai
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
27-02-1972 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1.5 cumul intern/titular 03-01-2020 31-12-2023 LEEEP IE 20.80009.7007.18

6
16 Dicusar Alexandr
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
28-08-1942 Doctor Habilitat prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1.5 cumul intern/titular 02-01-2020 31-08-2023 LMEEPM IFA 20.80009.5007.18
2
10
17 Anisimov Vladimir
IBN
Identificator
05-11-1947 Doctor Cercetător științific principal - E6015 0.5 titular 02-01-2020 LSEMDSE IE instituțional
18 Nica Iurie
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
11-11-1951 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 LTM IIEN 20.80009.5007.11

19 Aruşanov Ernest
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
04-02-1941 Doctor Habilitat Cercetător științific principal - E6015 1.5 cumul intern/titular 01-01-2020 31-12-2023 LMEFF IFA 20.80009.5007.03

2
20 Şontea Victor
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
23-06-1951 Doctor prof.univ
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 CNIB UTM 20.80009.8007.26
3
12
1 - 20 of 2715