Universitatea de Stat din Moldova
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 67 10 7 8 7 20 6 16
2 din care femei 24 5 4 5 1 4 2 2
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 65 10 7 8 5 20 5 16
4 din care femei 24 5 4 5 1 4 2 2
5 Cumulanzi externi 11 2 1 1 3 4 2 3
6 din care femei 2 1 1 1
7 inclusiv cercetători 67 10 7 8 7 20 6 16
8 din care femei 24 5 4 5 1 4 2 2
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 10 2 6 1 5
10 din care femei 2 1 1 1
11 doctor în ştiinţe 27 5 4 8 2 6 3 4
12 din care femei 12 2 3 5 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 6 2 4 1 3
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 6 1 4 2 2
16 din care femei 3 1 2 2
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 10 7 1 6
20 din care femei 1 1 1
21 Doctoranzi 10 3 2 1 1
22 din care femei 4 2 1
23 Conducători de doctorat 1 1
24 din care femei 1 1 1
52.5 unități / 67 persoane unice / 69 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Dumbrăveanu Dorin
IBN
Identificator
31-03-1974 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ EUA USM 20.80009.7007.23
7
7
2 Budeanu Mihail
IBN
Identificator
02-12-1953 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 titular 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ EUA USM 20.80009.7007.23
6
6
3 Pîrţu Igor
IBN
Identificator
14-10-1959 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 titular 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ EUA USM 20.80009.7007.23
5
5
4 Druţa Adriana
IBN
Identificator
13-12-1995 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 titular 03-01-2022 31-12-2023 LCȘ EUA USM 20.80009.7007.23
6
18
5 Băţ Mihail
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
20-08-1982 Doctor Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CA USM 20.80009.1606.14
8
16
6 Dulgher Victor
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1994 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2022 31-12-2023 CA USM 20.80009.1606.14
4
5
7 Serbinov Sergiu
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1996 Cercetător științific stagiar - E6026 0.75 titular 01-07-2022 31-12-2023 CA USM 20.80009.1606.14
6
10
8 Chitic Vladimir
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1996 Cercetător științific stagiar - E6026 0.75 titular 01-07-2020 31-12-2023 CA USM 20.80009.1606.14
8
11
9 Ţurcanu Carolina
IBN
Identificator
23-04-1973 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCȘ PES USM 20.80009.0807.23
1
5
10 Korotcenkov Ghenadie
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
03-01-1949 Doctor Habilitat Cercetător științific principal - E6015 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ FIN „E.Pokatilov”” USM 20.80009.5007.02

25
11 Brînzari Vladimir
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
16-09-1954 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ FIN „E.Pokatilov”” USM 20.80009.5007.02

4
12 Cocemasov Alexandr
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
12-02-1997 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ FIN „E.Pokatilov”” USM 20.80009.5007.02

1
13 Isacova Calina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
30-12-1983 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ FIN „E.Pokatilov”” USM 20.80009.5007.02

1
14 Crîşmari Dumitru
IBN
Identificator
28-12-1986 Cercetător științific - E6022 0.25 titular 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ FIN „E.Pokatilov”” USM 20.80009.5007.02

15 Taracanova Larisa
IBN
21-11-1945 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ FIN „E.Pokatilov”” USM 20.80009.5007.02

16 Ivanov Mihail
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
06-11-1948 Doctor Cercetător științific - E6022 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ FIN „E.Pokatilov”” USM 20.80009.5007.02

2
17 Gulea Aurelian
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
28-05-1946 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ MABT USM 20.80009.5007.10
11
28
18 Graur Vasile
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
00-00-1988 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ MABT USM 20.80009.5007.10
4
7
19 Rusnac Roman
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
13-03-1992 Doctor Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ MABT USM 20.80009.5007.10
5
12
20 Rusnac Anna
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
09-12-1991 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 03-01-2022 31-12-2023 LCȘ MABT USM 20.80009.5007.10

1
1 - 20 of 69