Institutul de Științe ale Educației
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 9 2 2 1 3 2
2 din care femei 7 2 2 1 2 2
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 9 2 2 1 3 2
4 din care femei 7 2 2 1 2 2
5 Cumulanzi externi 1 1
6 din care femei 1 1
7 inclusiv cercetători 9 2 2 1 3 2
8 din care femei 7 2 2 1 2 2
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 6 2 1 2 1
12 din care femei 4 2 1 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 3 1 1 1 1
14 din care femei 3 1 1 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 1 1
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 1 1
22 din care femei 1 1
23 Conducători de doctorat 1 1
24 din care femei 1 1
8.5 unități / 9 persoane unice / 9 înregistrări / 4 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Batog Mariana
IBN
IdentificatorIdentificator
29-06-1976 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LAPI ISE 20.80009.1606.10
1
3
2 Franţuzan Ludmila
IBN
IdentificatorIdentificator
08-12-1981 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2022 31-12-2023 LCE ISE 20.80009.0807.27

4
3 Andrieş Vasile
IBN
Identificator
00-00-1973 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date ISE 20.80009.0807.23
2
6
4 Perliman Victoria
IBN
Identificator
28-04-1973 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 04-01-2022 31-08-2023 MFPC ISE 20.80009.0807.45
1
3
5 Furdui Emilia
IBN
Identificator
12-12-1956 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2022 31-12-2023 LAPI ISE 20.80009.1606.10
1
2
6 Hadîrcă Maria
IBN
Identificator
14-10-1952 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 02-01-2023 31-12-2023 LCE ISE 20.80009.0807.27
1
4
7 Straistari-Lungu Cristina
IBN
Identificator
24-06-1983 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2023 31-12-2023 LCE ISE 20.80009.0807.27
1
4
8 Vicol Nelu
IBN
Identificator
03-01-1952 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-02-2023 31-12-2023 MFPC ISE 20.80009.0807.45
2
7
9 Cucer Angela
IBN
Identificator
12-01-1961 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2023 31-12-2023 LAPI ISE 20.80009.1606.10
2
8