Grădina Botanică Națională (Institut) ”A. Ciubotaru”
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 43 6 10 11 5 9 6 3
2 din care femei 28 4 7 8 4 5 4
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 43 6 10 11 5 9 6 3
4 din care femei 28 4 7 8 4 5 4
5 Cumulanzi externi 3 1 1 1 1
6 din care femei 1 1
7 inclusiv cercetători 43 6 10 11 5 9 6 3
8 din care femei 28 4 7 8 4 5 4
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 2 2 2
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 17 1 5 4 1 6 2 1
12 din care femei 13 1 4 3 1 4 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 12 2 3 7 5 1
14 din care femei 9 2 2 5 3
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 1 1
16 din care femei 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 8 1 2 2 2
22 din care femei 4 2 2
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
41.75 unități / 43 persoane unice / 44 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Cîrlig Natalia
IBN
Identificator
11-07-1986 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LRV GB 20.80009.5107.02
6
11
2 Guţu Ana
IBN
Identificator
10-07-1989 Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LRV GB 20.80009.5107.02
4
6
3 Izverscaia Tatiana
IBN
Identificator
29-01-1962 conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LFSH GB 20.80009.7007.22
8
9
4 Cantemir Valentina
IBN
Identificator
19-12-1952 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-06-2022 31-12-2023 LFSH GB 20.80009.7007.22
2
4
5 Pînzaru Pavel
IBN
Identificator
26-08-1959 conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LFSH GB 20.80009.7007.22
2
5
6 Ioniţă Olga
IBN
Identificator
02-08-1979 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LFSH GB 20.80009.7007.22
1
4
7 Tofan-Dorofeev Elena
IBN
Identificator
23-05-1981 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LFSH GB 20.80009.7007.22
1
3
8 Belous Ștefan
IBN
00-00-1994 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LFSH GB 20.80009.7007.22

9 Scortesco Florentin
IBN
00-00-1995 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 02-01-2020 12-06-2023 LFSH GB 20.80009.7007.22

10 Ciocîrlan Nina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
31-08-1971 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LRV GB 20.80009.7007.22
4
6
11 Colţun Maricica
IBN
Identificator
13-01-1970 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LRV GB 20.80009.7007.22
1
2
12 Dombrov Liudmila
IBN
30-03-1978 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LRV GB 20.80009.7007.22

13 Bogdan Alina
IBN
Identificator
13-11-1990 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LRV GB 20.80009.7007.22
1
1
14 Munteanu Mihaela
IBN
16-11-1996 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 02-01-2020 31-01-2023 LRV GB 20.80009.7007.22

15 Țîmbalî Valentina
IBN
Identificator
15-07-1953 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LPTP GB 20.80009.7007.14

2
16 Glijin Aliona
IBN
Identificator
06-12-1971 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 01-07-2020 31-12-2023 LPO GB 20.80009.7007.14

17 Voineac Ina
IBN
Identificator
23-05-1966 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LPO GB 20.80009.7007.14
1
3
18 Lifenco Iurii
IBN
12-01-1990 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LPTP GB 20.80009.7007.14

1
19 Sfecla Irina
IBN
IdentificatorIdentificator
06-08-1983 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LPO GB 20.80009.7007.14
4
8
20 Slivca Vasile
IBN
13-01-1994 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LPO GB 20.80009.7007.14
2
2
1 - 20 of 44